Foto: Ingrid Furhovde

Guro Brakestad

Hvordan takle livet?

Med sin bakgrunn som familieterapeut leverer hun troverdige foredrag rettet mot foreldre, helsesektoren, skoler og andre organisasjoner. Temaer som hverdagsbalanse, trygge og selvstendige barn, foreldrerollen og dette med «gaming»

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Guro Brakestad? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Foredragsholder Guro Brakstad er tobarnsmor og familieterapeut. Gjennom 15 år med undervisning og veiledning i skole, helsesektor og organisasjonsarbeid, besitter hun mye kunnskap om ungdom, ledelse, hvordan samarbeide med ulikheter og jobbe med ulike forventninger.

Foredragene hennes tar for seg temaer som selvbevissthet, forventninger, grensesetting og hvordan utnytte ulikheter og stå i ulike relasjoner over tid.

Guro skreddersyr hvert foredrag til ditt ønske og hva dere har utfordringer med som dere ønsker hun skal belyse. Hennes foredrag er egnet for foreldre, ledere, folk som lever med store belastninger og omsorgspersoner.

Hverdagsbalanse

Dette foredraget har både en teoretisk og en praktisk tilnærming, med særlig fokus på 5 grunnelementer for hverdagsglede, hentet fra Psykiskhelse.no. Temaer som berøres er stress, søvn, fysisk aktivitet, teknikker i møte med tankekaos, og hvordan bruke tiden på måter som gir energi, samt styrker opplevelsen av mening i livet?

Foredraget kan settes opp med varighet fra 45 til 90eller fungere som kurs fra 90 til 180 minutter. Foredraget / kurset kan tilpasses både ungdom og voksne

Til småbarnsforeldre – Fordi du er viktig

Foredraget handler om å skape trygge og selvstendige barn. Vi går på skole for det meste her i livet, mens det å være foreldre må vi finne ut av selv. Likevel vet vi at foreldre har størst betydning for mye av hvordan vi forstår og håndterer livet.

Dette foredraget gir kunnskap om hvordan barn tidlig lærer å tolke og tilpasse seg den voksne, ta hensyn og innrette seg. Hva trenger barn for å bli selvstendige, hvordan trygge dem i møte med vanskeligheter, og hvilken forskjell gjør det for barn at foreldre også ivaretar seg selv midt oppi alt?

Innhold kan tilpasses og varighet på foredraget er 45 til 90 minutter.

Til storbarnsforeldre – Fordi du er viktig – Trygge voksne, tryggere ungdom.

Dette foredraget er fylt med gjenkjennelige historier, mye humor og varme, samt mange gode verktøy for hvordan bygge en god og nær relasjon til tenåringer – som varer langt utover tenåringsfasen.

Hvordan påvirker familie-kultur og samfunns-kultur foreldrerollen? Hvordan takle egne reaksjoner i møte med tenåringenes berg – og dalbaner, og hva trenger ungdom for å tåle at livet i blant går dem imot?

Innhold kan tilpasses og varighet på foredraget er 45 til 90 minutter.

Hverdagen med «gaming» i hus

Sammen med tidligere gamer Mattias Bruns reiser Guro rundt med foredrag om hvordan komme bort fra dårlige sirkler med kjefting, mas og negativt snakk rundt spilling til et bedre sted for begge parter.

Gjennom Mattias´ historie belyses både de mange feller foreldre ofte går i, men også hvordan små grep kan gjøre stor forskjell på stemningen hjemme.

Foredraget tar form som et intervju, hvor både livshistorie, forskning, humor og undervisning finner sted (foredraget kan tilpasses både ungdom og voksne).

Innhold kan tilpasses og varighet på foredraget 60 til 90 minutter

Send en uforpliktende forespørsel på Guro Brakestad

 

 

Send en uforpliktende forespørsel på Guro Brakestad

Kategorier for Guro Brakestad

Relaterte foredragsholdere