Ingfrid Landsnes

Digitalisering og mennesker på jobb

Ingfrid er en nysgjerrig dame som de siste årene har hatt fokus på digitalisering og hva det gjør med mennesker, organisasjoner og samfunn og hvordan vi kan få til det nødvendige samspillet. "Organisations don´t change. People do or they don`t"

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Ingfrid Landsnes? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Ingfrid er en nysgjerrig dame som de siste årene har hatt fokus på digitalisering og hva det gjør med mennesker, organisasjoner og samfunn og hvordan vi kan få til det nødvendige samspillet. «Organisations don´t change. People do or they don`t»

Hun har lang og bred erfaring både som leder og organisasjonsrådgiver. Hun startet sitt yrkesaktive liv i detaljhandel etterhvert som daglig leder av en butikkjede før hun gikk til olje- & gassindustrien som HR-direktør.

De siste 10 årene har hun med eget selskap vært ute som rådgiver, kurs og foredragsholder. Alle foredrag kan bestilles på norsk eller engelsk og leveres enten digitalt eller fysisk. Temaene kan også leveres som workshop eller kurs.

Foredrag 1: Hjelp, jeg savner kollegaene mine

Covid-19 ga oss en sjokkdigitalisering og store endringer i hva vi legger i ordet arbeidsplass.

  • Hvilken betydning har dette for deg som arbeidstaker?
  • Blir det en ny normal?

Få med deg Ingfrid sine betraktning og hennes 8 punkter for en bedre hverdag på hjemmekontoret

Foredrag 2: Mennesker og maskiner, et samspill

Muligheter og trusler for deg som leder i en digital verden. Hva kreves i organisasjonen for å mestre det endringsbehovet vi ser og læringspunkter å ta med seg hjem til din organisasjon.

• Hvordan skaper du den nødvendige tryggheten som skal til for at mennesker er åpne for å ta i bruk nye verktøy.
• Hvordan skaper du en kultur for livslang læring og nysgjerrighet

Bli en rå leder også på avstand

Fremtidsrettede ledere må beherske å kunne utøve virtuelt lederskap på en inspirerende, engasjerende og effektiv måte. Få svar på hva du bør trene på for å bli en rå virtuell leder

  • Blir lederrollen enda synligere på digitale plattformer?
  • Er involvering, forpliktelse og engasjement mulig når vi sitter på hver vår lokasjon?

Hvor er HR i den digital verden?

Digitalisering ligger ofte hos IT sjefen som samarbeider med Markedssjefen men hvor er HR sjefen? Fagområdet som har kunnskap om mennesker, ledelse og kommunikasjon. Digitalisering sees for ofte på kun som nye teknologiske verktøy men den digitale verden endrer oss som mennesker også. Digital transformasjon handler om å få mennesker til å jobbe annerledes i morgen enn i dag. Da må HR på banen som endringsagent, strategiske partner, ansattes talerør og som en administrativ ekspert med nye verktøy

Ingfrid er kjent som konkret, praktisk og direkte i sin kommunikasjon og tilbakemeldinger som går igjen når Ingfrid har vært i farten er:
«Alltid relevant, gode formidlingsevner, mye kunnskap, faglig tyngde og tydelighet, stor nytteverdi, praktisk og enkelt å forstå, kommuniserer klart og tydelig, fremstår som ekte og troverdig, engasjert, klarer å sette alle de «teoretiske ordene» inn i en praktisk hverdag på en enkel og forståelig måte.»

Send en uforpliktende forespørsel på Ingfrid Landsnes

Send en uforpliktende forespørsel på Ingfrid Landsnes

Kategorier for Ingfrid Landsnes

Relaterte foredragsholdere