Bildekredtitering: Sturlason

Sigrid Bratlie

Bioteknologi & bærekraft

Sigrid følger utviklingen innen bioteknologi tett, og er en av landets mest kunnskapsrike personer på feltet. Hun holder foredragene: "CRISPR-teknologien", "bioteknologi og bærekraft", "mennesket 2.0" og "å ta livet av døden"

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Sigrid Bratlie? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Sigrid følger utviklingen innen bioteknologi tett, og er en av landets mest kunnskapsrike personer på feltet. Hennes spesialitet er å gjøre komplisert stoff om biologi og bioteknologi forståelig og underholdende for alle – fra akademikere og byråkrater til skoleelever og mannen i gata. Sigrids foredrag pirrer nysgjerrigheten og skaper engasjement om et tema som kommer til å få stor samfunnsmessig betydning fremover. Sigrid har vært en ettertraktet foredragsholder i flere år.

Sigrid er profilert i media, blant annet som forfatter av populærvitenskapelige artikler og kronikker, som kilde i journalistiske saker om bioteknologi, og som gjest i radio og TV. Blant annet er hun «fast» paneldeltaker i Abels tårn på NRK P2/ NRK 2, og har vært gjest i ulike programmer som Newton, Viten og Vilje, Evig Ung, Dagsnytt 18, Ekko, Norgesglasset, Nyhetsettermiddag og God Morgen Norge.

Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en PhD fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet, et arbeid som ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. De neste fire årene jobbet hun som seniorrådgiver i Bioteknologirådet, før hun begynte i sine nåværende stillinger som spesialrådgiver om bioteknologi for hhv Kreftforeningen og Norsk Landbrukssamvirke.

I tillegg har hun privat virksomhet der hun driver generell populærvitenskapelig formidling gjennom blant annet foredrag og bokskriving. Sigrid har skrevet boka Fremtidsmennesket, utgitt på Kagge forlag høsten 2020, som handler om menneskets biologi og hvordan bioteknologi kan brukes til å overstyre den fra vugge til grav.

Foredrag 1: CRISPR – når livet kan redigeres

I 4 milliarder år har livet på jorda utviklet seg på naturens premisser, og det har vært fint lite å gjøre om man skulle få et uheldig lodd i det genetiske lotteriet. Sånn er det ikke lenger. Med CRISPR kan vi skrive om livets kode, DNA, slik vi vil – billig og enkelt, i en hvilken som helst levende organisme.

CRISPR-teknologien er bare noen få år gammel, men omtales allerede som en av de viktigste teknologiske gjennombruddene noensinne. CRISPR er i ferd med å revolusjonere både forskning, matproduksjon, medisin og industri. For eksempel kan vi lage dyr og planter som ikke blir syke eller som raskt kan tilpasses et klima i endring, Man kan også behandle alvorlige sykdommer som det til nå ikke har eksistert noen behandlinger for. Eller hva med å utrydde malariamyggen, «gjenopplive» mammuten, eller skape nye, kunstige livsformer? Mulighetene er enorme. Men det er også utfordringene når vi kan hacke livets kode.

I dette foredraget får du:

 • Lettfattelig og underholdende innføring hva CRISPR er, og hvordan teknologien lar oss skrive om livets kode – DNA.
 • Et innblikk i hvordan CRISPR kan brukes i blant annet industri, matproduksjon, medisin og naturbevaring. Vi utforsker også grensene mellom science og fiction.
 • Refleksjoner rundt de store spørsmålene – Hva synes folk flest om å bruke CRISPR til å lage mat eller behandle sykdom? Hva er farene dersom teknologien havner i gale hender? Skal vi overstyre vår egen evolusjon? Eller all evolusjon? Er designerbabyen langt unna? Klarer vi å overskue konsekvensene når vi med bioteknologi kan overstyre naturen fundamentalt? Blir det mer urettferdighet i verden dersom bioteknologi brukes på måter som primært gagner de mest privilegerte av oss? På den annen side, kan det være uetisk å ikke ta i bruk kraftfulle men kontroversielle bioteknologier dersom de kan løse store samfunnsproblemer?

Foredrag 2: Bioteknologi og bærekraft

Vi og verden står overfor store utfordringer. Vi bruker opp ressursene både i havet og på land i et forrykende tempo for å fø en raskt økende befolkning, naturens biomangfold har nådd et historisk bunnivå, havet er fullt av plast, klimaet er i rask endring, de sosiale forskjellene blir stadig større og vi har store globale folkehelseutfordringer – fra underernæring og smittesykdommer i sør til livsstils- og alderdomssykdommer i nord. Bioteknologi kan bidra til å løse flere av problemene. Samtidig kan teknologien, dersom den ikke brukes med kløkt og ydmykhet, forsterke de globale negative trendene.

I dette foredraget får du:

 • Lettfattelig innføring i bioteknologi og hvordan slike teknologier kan brukes til mer bærekraftig matproduksjon, naturforvaltning, bioøkonomi, og helse. Stikkord er genredigert mat, dyrket kjøtt, klimaforebygging og -tilpasning, grønn industri, utryddelse av skadedyr og smittebærere, samt genterapi for behandling av sykdom og forbedring av global folkehelse.
 • Refleksjoner rundt de store spørsmålene – Klarer vi å overskue konsekvensene når vi med bioteknologi kan overstyre naturen fundamentalt? Blir bioteknologi en hvilepute som hindrer oss fra å gjøre nødvendige omstillinger i vårt levesett? Blir det mer urettferdighet i verden dersom bioteknologi brukes på måter som primært gagner de mest privilegerte av oss? Kan det være uetisk å ikke ta i bruk kraftfulle men kontroversielle bioteknologier dersom de kan løse store samfunnsproblemer?

Foredrag 3: Menneske 2.0

Bioteknologi gir oss nå muligheten til å overstyre menneskets biologi i alle livets faser. Er unnfangelse, aldring og død egentlig tekniske utfordringer som vi er i ferd med å løse? Vil du bruke bioteknologi og kunnskap om din egen biologi til å bli en bedre og friskere versjon av deg selv? Og hva betyr det for deg, og for oss som samfunn, når biologien vår kan hackes og vi selv kan skrive livets manus?

I dette foredraget får du:

 • Kræsjkurs om din egen biologi – hvordan du ble til, hvordan du fungerer, og hva som skjer når du blir gammel.
 • Innføring i hvordan bioteknologi kan brukes til å overstyre og forbedre biologien – hvordan du kan få hjelp til å få egne friske barn, hvordan du kan tilpasse livsstil til egen biologi, hvordan vi kan forebygge og behandle sykdom, og hvordan vi kan dytte på grensene for hvor lenge det er mulig å leve.
 • Refleksjoner rundt de store spørsmålene – Kan vi løsrive hele reproduksjonen vår fra menneskekroppen? Blir designerbabyen en virkelighet? Hvor mye vil du vite om dine genetiske forutsetninger, og ønsker du å endre på dem hvis du kan? Ønsker du å leve i århundrer, og er det bærekraftig for samfunnet? Hvilket ansvar har vi når mulighetene blir grenseløse og de etiske utfordringene står i kø?

Foredrag 4: Å ta livet av døden

Forventet levealder har nesten doblet seg det siste århundret. Likevel finnes det i dag en absolutt grense for hvor lenge det er mulig å leve. Men forskere får stadig mer kunnskap om hva som skjer i en kropp når vi eldes, og selskaper som Google satser milliarder og ansetter noen av verdens klokeste hoder for å finne måter å bremse eller stanse aldringsprosessen på. Det er mange ulike strategier, fra enkle livsstilstiltak til avansert bioteknologi. Hva skjer om vi lykkes med å radikalt forlenge levealderen? Hvilke samfunnsmessige konsekvenser vil det få?

I dette foredraget får du:

 • Lettfattelig og underholdende innføring i de biologiske årsakene til at vi blir gamle og hvorfor vi dør.
 • Tips og forklaring av hvordan du kan holde deg frisk lengst mulig med livsstilstilpasninger
 • Innføring i hvordan radikale bioteknologier som genterapi og stamcellebehandlinger potensielt kan la oss bremse og til og med reversere aldringsprosessen, og dermed dytte på grensene for hvor lenge det er mulig å leve
 • Refleksjoner rundt de store spørsmålene – hvor lenge vil du leve? Hvordan skal vi opprettholde velferdsstaten dersom vi får en eldretsunami? Vil det være bærekraftig for kloden? Tør du love evig troskap til ett annet menneske i århundrer? Og hva skal du bruke all tiden til?

Send en uforpliktende forespørsel på Sigrid Bratlie

Send en uforpliktende forespørsel på Sigrid Bratlie

Kategorier for Sigrid Bratlie

Relaterte foredragsholdere