Silje Marie Strandberg

Kan du være en mobber, uten å vite det?

Psykisk helse er kommet på dagsorden i norske virksomheter. Kan sykefravær forebygges ved å ha fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø?

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Silje Marie Strandberg ? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Dersom man føler seg behøvd, sett, respektert for den man er og ivaretatt av ledelse og kollegaer, trenger man kanskje ikke være borte fra jobb, selv om man har utfordringer med psykisk eller fysisk helse?

Gjennom sin sterke historie ønsker Silje Marie Strandberg å bidra til å forebygge sykeliggjøring av menneskelige følelser. Hun deler sin personlige erfaring med mobbing og utestenging – etterfulgt av 10-12 år i psykiatrien. Det handler om inkludering, selvtillit, selvfølelse og hvordan vi sammen som et team kan gjøre arbeidsstedet til et godt sted å være.

Alle trenger å bli sett – på ekte! Man vet ikke hva andre bærer på. Du kan gjøre en forskjell!

Silje Marie var ei aktiv jente som vokste opp i en liten bygd på Vestlandet. Hun lekte med jevnaldrende og var stort sett en glad og fornøyd jente. I sjette klasse endret noe seg. Som over natten opplevde Silje Marie å bli utestengt av de hun så på som vennene sine. Året som fulgte ble preget av mobbing, psykisk terror, frykt og usikkerhet. Ingen fanget dette opp og Silje Maries rop om hjelp ble ikke tatt på alvor.

Det ble på mange måter en ny start når hun begynte på ungdomsskolen. Men sårene og det knuste selvbilde fra barneskolen ble dessverre ikke fulgt opp og bearbeidet. Det medførte at hun ble mer og mer destruktiv og ting utviklet seg i en alvorlig retning. Dette ble starten på 10-12 år i psykiatrien.

Gjennom årene i psykiatrien ble Silje Marie beskrevet som “et dyr i bur”. Her opplevde hun blant annet beltelegging, elektrosjokkbehandling, tvangsmedisinering, isolering, 30 forskjellige typer medisiner, 86 leger og over 200 sykepleiere.

Alt endret seg da hun møtte en person som virkelig så henne. En som turte å utfordre det etablerte. Denne personen tøyde grenser for hva som var vanlig på sengepost, og strakk seg hele tiden litt lengre. Silje Marie opplevde å bli sett av et annet menneske – og ikke bare en fagperson. Med sin væremåte bidro denne personen til starten på Silje Marie sin tilfriskning.

Gjennom foredraget får man høre viktigheten av å bli sett og hørt, på ekte! Silje Marie forteller om hvor viktig det er å tørre å snakke om hvordan man har det og viktigheten av å bli tatt på alvor, men ikke nødvendigvis sykeliggjort. Hun forteller om inkludering blant de nærmeste hvor trygghet, tillit og forståelse er viktige nøkkelbegrep i hverdagen. Gjennom hele livet, på skole og jobb.

Silje Marie har en drøm om at vi skal kunne si at samfunnet har sluttet å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser og at man skal bli sett og respektert som det hele mennesket man er.

Dette foredraget kan skreddersys til bedrifter og organisasjoner som har et godt og inkluderende arbeidsmiljø på agendaen. Foredraget har blitt holdt en rekke ganger for skoler, i helsevesen og innenfor psykiatrien, men passer overalt hvor mennesker møtes.

Foredraget kan ta for seg temaer som:

  • Å bli sett og forstått – og det å bry seg på ekte
  • Indre trygghet, motivasjon og kommunikasjon
  • Hvordan man kan støtte sine kolleger i medgang og motgang
  • Relasjonsbygging mellom mennesker
  • Inkludering i hverdagen
  • Selvbevissthet og selvhåndtering
  • Selvinnsikt
  • Høysensitivitet
  • Viktigheten av å tørre å formidle hvordan man har det til de rundt seg
  • Psykisk helse og at dette påvirkes sterkt av hvordan vi har det sammen med andre

Varighet foredrag 1 time, samt 30 minutter med spørsmål / svar

Historien gjorde sterkt inntrykk på seerne da den ble vist på TV2 i programmet Vårt lille Land. Og kanskje du har sett dokumentaren “Lykkepillen”?

Foredraget går i dybden på en rekke alvorlige temaer og tar tilhørerne med på en reise ingen vil oppleve, men som alle burde høre og ta lærdom av. Det kan også bookes workshop etter foredraget som da tilpasses den enkelte bedriften/organisasjonen.

Send en uforpliktende forespørsel på Silje Marie Strandberg

Send en uforpliktende forespørsel på Silje Marie Strandberg

Kategorier for Silje Marie Strandberg

Relaterte foredragsholdere