Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen

Sannum & Bergestuen

Mediekunnskap valgfag

Hva er det som gjør at de fleste av oss kjenner oss utrygge i møtet med journalister? Er det frykten for å ikke bli forstått? Er vi redde for å bli fremstilt feil? Er mediene rett og slett bare ute etter oss?

Ønsker du et foredrag med Sannum & Bergestuen? Send en oss uforpliktende forespørsel.

I samtaler med ledere og ansatte i både private og offentlige virksomheter, hører vi ofte om det utrygge i møte journalister. Kan den skyldes at vi vet for lite om hvordan journalister jobber og tenker?

Kunnskap om hvordan journalistikken blir laget og hva slags presseetisk regelverk de må forholde seg til, kan bidra til å minske frykten for mediene. Økt mediekunnskap kan også være en “kriseforsikring” før du havner i høy sjø, eller gi idéer om hvordan historier som ennå ikke er fortalt, faktisk kan bli en sak.

Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen har verdifull erfaring og kunnskap fra hele mediefeltet. Eva som ettertraktet medieobjekt og senere som medlem i Pressens Faglige Utvalg. Svein Tore som journalist, programleder og redaktør. Sammen lager de mediepodkasten Tut & Mediekjør, og jobber som kommunikasjonsrådgivere i selskapet Sannum & Bergestuen

Innhold i foredraget

1. Hva er det som gjør at pulsen slår fort hos journalister og redaktører? For å svare på det, må vi først vite hva som er en nyhet. Vi går gjennom nyhetskriteriene konflikt, vesentlighet, identitet, sensasjon og aktualitet (KVISA) – med ferske eksempler fra mediene.

2. Hvilke regler skal sørge for at de ikke får overtenning? Steg-for-steg-gjennomgang av Vær Varsom-plakatenes fire kapitler: (1) Pressens samfunnsrolle, (2)Pressens integritet og troverdighet, (3) Journalistisk adferd og forholdet til kildene (4) Publiseringsregler.

3. Hvordan bruke disse reglene i (sam)arbeidet med media? Noen ganger ringer de når vi minst aner det, andre ganger er det vi som gjerne vil ha journalistenes oppmerksomhet. Kunnskapen om journalistenes metoder kan brukes aktivt i arbeidet opp mot redaktørstyrte medier, både proaktivt og reaktivt. Hva betyr det for eksempel at journalistene må gjøre “premissene klare for intervjuet”? Og hvordan hjelper det deg at “pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser”.

4. Sannum & Bergestuen knuser myter om journalister. 10 ting du kanskje ikke visste om journalister. For eksempel at de elsker hjelp, men hater følelsen av å bli styrt.

Etter mediekunnskap valgfag vil du ha nok studiekompetanse til å klare å forholde deg til en journalist uten å få utslett, og ta styring over de nyhetene som angår deg og din virksomhet.

Les mer om foredragsholderne her

Om Eva Sannum

Eva har vært partner i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese og jobbet ti år i Try/Apt Reklamebyrå. Med bakgrunn som både tekstforfatter, kreativ leder og rådgiver, kan Eva gi gode råd til ledere og virksomheter i skjæringspunktet mellom PR og marketing, der altfor mange fremdeles jobber i siloer. Eva har ledet og drevet prosesser for strategi, konseptutvikling og produksjon av kreative og digitale løsninger i 20 år, og mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for sitt arbeid med kampanjer for private og offentlige virksomheter. Hennes brede erfaring gjør også at hun kan peke kunder i riktig retning når de forsøker å orientere seg i markedet, og for eksempel skal inngå samarbeid med underleverandører innen film, webutvikling, reklame- eller innholdsproduksjon. Eva var representant for allmennheten i Pressens Faglige Utvalg i 14 år og medlem i Presseforbundets Kildeutvalg i 2019. Dette har gitt henne en unik innsikt i hvordan mediene opererer.

Om Svein Tore Bergstuen

Svein Tore har jobbet med journalistikk, kommunikasjon og ledelse i over 25 år, og har et sterkt engasjement for presseetikk, mediekunnskap og krisehåndtering. Han har vært rådgiver for private og offentlige virksomheter, politiske partier og organisasjoner og selv vært kommunikasjonsdirektør. Han vet derfor godt hvordan en virksomhet fungerer – og ikke fungerer. Det er nyttig kunnskap for en konsulent å ha vært på begge sider av bordet. Svein Tore har vært en sentral rådgiver i store endringsprosesser der kommunikasjon har vært helt avgjørende, både internt i organisasjonen og eksternt. I den løpende mediehåndteringen er Svein Tore en tilstedeværende rådgiver, som hjelper kunden å se sakene fra mediene og kritikernes perspektiv. Han har undervist ved Institutt for journalistikk og er forfatter av både skjønnlitteratur og sakprosa. Som programleder og senere foreleser og fagbokforfatter har Svein Tore vært en pådriver for forskningsbasert intervjumetodikk.

Send en uforpliktende forespørsel på Sannum & Bergestuen

 

 

Kategorier for Sannum & Bergestuen

Relaterte foredragsholdere