Foredrag – Bedriftskulturen i firma og organisasjoner

Det er gjort mange forsøk på å definere hva bedriftskultur er. Det som er sikkert er at alle bedrifter har en. Bedriftskulturen påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, kvalitet og inntjening. 

Bedriftskultur er en viktig lederutfordring! Men jobbes det egentlig godt nok internt i de ulike bedriftene, brukes det nok ressurser og jobbes det konkret nok i den enkelte bedrift for den optimale bedriftskulturen. 

Et foredrag i en time eller et halvdagsmøte et par ganger i året er selvsagt ikke nok for å skape en god bedriftskultur alene. 

Men det vil være en del av bedriftskulturen og foredrag på en time kan faktisk fort resultere i endringer for den enkelte for de neste ukene, månedene og årene. Både i jobbsammenheng, men også privat. 


Visste du at vi også kan formidle foredragsholdere som snakker om bedriftskultur og direkte er med på å bistå ditt firma til å nå dine målsetninger innenfor deres kultur…. 

Øvrige nyhetssaker