Digitale foredrag har en enorm økning

Den 12. mars kom den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid som igjen innenfor vår bransje resulterte i at det ble forbud mot alle fysiske arrangement.

En del arrangement ble utsatt, men mange begynte å tenke alternativt som å kjøre budskap digitalt, enten det var snakk om konserter, interne møter blant ansatte eller foredrag. 

Vi i Foredragsholder AS har gjennom den siste perioden satt det digitale inn i vårt tankesett og vi kan tilby alle foredragsholdere digitalt og ulike tekniske streaming løsninger slik at både lyd, lys og kvalitet er ivaretatt.

Det digitale foredraget erstatter selvsagt ikke den fysiske møteplassen, men det er en god erstatning og det viser at selv i utfordrende tider tenker man på de ansatte. 

Ta kontakt for bistand til streamingløsninger i tillegg til formidlingen av foredragsholder

Øvrige nyhetssaker