Kommunikasjon og kroppsspråk

Hvordan er kommunikasjonen i din bedrift? Visste du at største delen av måten du kommuniserer på kommer fra ditt kroppsspråk?

Kommunikasjon er viktig for et godt arbeidsmiljø, trivsel blant de ansatte og bedriftens interne liv og resultater. Har du en god dialog med din leder og kolleger – reduseres stress, demotivasjon og usikkerhet.

I dialog med andre danner man seg også ubevisst en mening om hverandre utfra at man leser hverandres kroppsspråk. Forskning viser at kun 30% av kommunikasjonen vår består av ordene vi sier. Det vil si at hele 70% av kommunikasjonen skjer via kroppsspråket.

Vi kan tilby en rekke foredragsholdere som har spennende og motiverende foredrag om kommunikasjon og kroppsspråk. Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg på veien videre.

 

 

 

 

Øvrige nyhetssaker