Målsetting

Om det er mål for dagen eller mål som strekker seg 10 år frem i tid - målsetting er bra for bedriftens utvikling og for motivasjonen blant de ansatte.

Å vite hvilken vei bedriften skal og om man har kommet dit man vil, er en viktig del av jobbhverdagen. Målene bør være realistiske, men også ambisiøse – de bør være så konkrete som mulig og enkle å måle.

Mål for dagen kan virke ubetydelig i det store og det hele, men er viktig i det større bildet, for å skape et godt arbeidsmiljø og for de ansatte sin motivasjon. Et mål for fremtiden er viktig for å ha noe felles som alle kan samles om, og jobbe mot.

En foredragsholder kan hjelpe dere med å sette disse tankene i system, motivere og engasjere de ansatte.

Ta gjerne kontakt for spørsmål og priser.

Øvrige nyhetssaker