Medarbeidersamtalen

Rune Semundseth

Medarbeidere & samspill


Tankevekker Rune Semundseth holder fordrag og kurs innenfor tema som medarbeiderskap, tydelig lederskap, medarbeidersamtalen, samskaping og gode team og bedriftskultur eller som Rune ville sagt det: virksomhetskultur.

Les mer
Morten & Marius

Svinnkultur i praksis


Foredrag og kurs for alle som driver butikk med temaer som administrativt svinn, etikk og moral opp mot underslag, internt svinn blant egne ansatte og eksternt svinn som tyveri, ran og innbrudd.

Les mer