Svinnl

Morten & Marius

Svinnkultur i praksis

Foredrag og kurs for alle som driver butikk med temaer som administrativt svinn, etikk og moral, internt svinn blant egne ansatte og eksternt svinn som tyveri og ran. Alle foredrag og kurs kan også gjøres digitalt.

Ønsker du et foredrag med Morten & Marius? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Morten Johansen og Marius Elsbak har lang erfaring med svinn og jobber med store nasjonale kjedekunder som Thon Hotels og Hennes & Mauritz, til mindre enkeltstående butikker og selskaper. Morten har jobbet 10 år i dagligvarebransjen, 6 år som butikksjef. Han har også jobbet over 11 år i sikkerhetsbransjen, 8 år som regionssjef for Pegasus Kontroll i Sør-Norge.

Morten har lang erfaring med både service, svinn og sikkerhet, og har jobbet mye med utredning av underslagssaker. Han har også erfaring som coach i ledertreningsprogrammer, med veldig gode resultater.

Marius har over 17 års erfaring fra svinn- og sikkerhetsbransjen. 3 år hos Securitas, og 14 år hos Pegasus Kontroll. De siste 7 årene som regionssjef for Nord-Norge. Marius har håndtert hundrevis av underslagssaker, og har jobbet med svinn og sikkerhet hos mange store kjeder i ulike bransjer. Han er en erfaren kursholder, med spesiell ekspertise innen ran.

Begge er sertifiserte som CFI, Certified Forensic Interviewer, som de første i Norge.

Svinn er komplekst, og en av de største svinnkildene er det administrative svinnet. Det vil si det som skjer fra varene bestilles, til de forlater butikken. Svinnkultur handler om hvordan menneskene i bedriften forholder seg til rutinene, tall, svinnforståelsen deres og engasjementet deres. Og det handler ikke minst om hvordan lederne i bedriften jobber for å få svinnkulturen best mulig.

Så har vi internt og eksternt svinn. Internt svinn går på underslag av penger eller varer av de ansatte, og målet med foredrag og kurs er å redusere risikoen mest mulig gjennom å bygge en sunn svinn- og sikkerhetskultur i bedriften. Når vi snakker om eksternt svinn snakker vi om tyveri og ran. Her handler det om forberedelser, forebygging og kunnskap som igjen vil skape trygghet og trivsel.

Foredrag og kurs for ansatte og / eller butikkledere innenfor temaer som:

  • Butikktyveri
  • Svinnforståelse
  • Svinnledelse
  • Ran
  • Etikk og moral
  • Underslag
  • Kundeservice

Det anbefales 2 timers foredragskurs på samtlige temaer ovenfor, men alle kan også forenkles og utvides til både dagskurs og kurs over flere dager. På kurs vil deltagerne i etterkant motta en e-læring, og når denne er bestått vil kursdeltagerne få utstedt diplom.

Foredrag og kurs for ledelsen og butikkledere

Andre populære foredrag og kurs som er rettet mot ledelsen, ledere og butikkledere er temaer som viktigheten av administrative rutiner som bestilling av varer og varetelling. Forebygging og reduksjon av internt og eksternt svinn, viktigheten med statistikk og kontroll, årlige medarbeidersamtaler, samtaler med ansatte som har gjort underslag, rekruttering av nye ansatte, intervjueteknikker og bakgrunnssjekk.

Svinnlederskolen

Dette er et konsept som kort fortalt innebærer 10 møter gjennom året der noen kan gjøres digitalt. I tillegg har man 3 årlige fellessamlinger. Her får man virkelig gått i dyden av butikken hvor man setter opp årsmål, som blir fulgt opp av ulike delmål. Et konsept for best mulig varig endring av dine ønskede mål, som igjen gir de beste resultatene økonomisk for din bedrift.

Send en uforpliktende forespørsel på Morten & Marius

Relaterte foredragsholdere