Rune Semundseth

Medarbeidere & samspill

Tankevekker Rune Semundseth holder fordrag og kurs innenfor tema som medarbeiderskap, tydelig lederskap, medarbeidersamtalen, samskaping og gode team og bedriftskultur eller som Rune ville sagt det: virksomhetskultur.

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Rune Semundseth? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Tankevekker Rune Semundseth er i dag en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge. Han er en fremragende workshop- fasilitator og foredragsholder innenfor lederskap og medeierskap. I tillegg driver han sitt eget selskap som leverer blant annet arbeidsprosesser for kunder hvor de tar i bruk gode verktøy og metoder for lederskap og medeierskap, samt tilhørende temaer som målstyring og selvledelse.

Ved siden av sin suksessfulle karriere som foredragsholder, har han gitt ut en rekke bøker som «medarbeiderkoden» i 2015 som viste seg å bli en bestselger. Hans andre bok «medarbeidersamtalen 2.0» ble lansert året etter og resulterte i det som ble det meste brukte verktøyet innenfor medarbeidersamtaler. I sin siste bok fra 2019 kom «KulturKoden» som er en metodikk for å forstå virksomhetskultur, som går på de mål og strategier en virksomhet har, boken har høstet fantastiske kritikker og er brukt som utgangspunkt på utallige foredrag for næringslivet.

Så langt har Rune hjulpet over 300 små og store norske virksomheter! Nedenfor er informasjon om foredrag og kurs Rune kan avholde for ditt firma, organisasjon eller avdeling.

Foredrag / kurs 1: Medarbeidskap

Et aktivt medarbeiderskap bygger på at medarbeider er ansvarsbevisst, opptatt av å være en god kollega/medspiller og handlingsorientert. Alle har ansvar for at andre, i teamet eller avdelingen, har det bra og støtter hverandre. Å gi feedback er et menneskeansvar, ikke kun et lederansvar. Leder og medarbeider har til felles at de skal legge til rette for hverandre (medansvarlighet og med-ledelse)

I dette foredraget får du blant annet høre om:

 • Hva god medarbeidskap omhandler.
 • Virksomhetskultur bygget på individuelt eierskap og ansvarlighet
 • God rolleforståelse og god innsikt i arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Selvbevissthet, ansvarsbevisst og effektiv i utførelse av definerte arbeidsoppgaver
 • Støttende og hjelpsom kollega, evner å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger
 • Etisk bevisst og lojal overfor arbeidsgivers mål, hensikter, visjon og misjon
 • Forståelse for hva virksomheten ønsker å oppnå og min plass i systemet/verdikjeden
 • Min utvikling og vekst i jobben – hva trenger jeg å vite om meg selv og mine
 • Arbeidsoppgaver/ansvarsområder, selvinnsikt, selvledelse, rolleforståelse
 • Forholdet til mine kolleger, relasjonsledelse
 • De 12 bud for å lykkes som en god medarbeider.

Foredrag / kurs 2: Medarbeidersamtalen.

Dette foredraget passer for ledere og mellomledere med personalansvar. Her går man gjennom hvordan vi forankrer, forbereder og gjennomfører medarbeidersamtalen, inkl. oppfølging. Foredraget kan også bestilles som kurs hvor man går mer ned i dybden av tematikken hvor man også har workshop hvor man får testet ut enkle øvelser.

Gjennom foredraget / kurset er man innom temaer som:

 • Analyse av dagens situasjon.
 • Forankring og forståelse for den gode medarbeidersamtalene.
 • Tydelige mål og jakten på de viktigste og mest kraftfulle spørsmålene.
 • Indre og ytre motivasjon
 • samtaletrening og tilpasset ledelse (gjelder for kursene)

Foredrag / kurs 3: Samskaping og gode team:

Hvordan får du det beste ut av deg selv og det teamet du er i? Hva vet vi om hverandre? Hva trenger vi å vite om hverandre for å kunne spille hverandre gode? Hvordan støtter vi hverandre? Hva er godt lederskap? Hva er godt medarbeiderskap? Hvordan kan vi være gode kolleger, heie på hverandre og samtidig gi hverandre den konstruktive feedback’en vi alle trenger for å lære?

Foredrag / kurs 4: Tydelig lederskap:

Hva skal til? Se for deg at du skal slutte i lederjobben din, og kolleger og medarbeidere skal holde tale om deg. Hva skal de si om deg da? At du er den beste lederen de noen gang har hatt? Kanskje du ikke er fullt så ambisiøs, men har du tenkt tanken? Hva skal være ditt etterlatte inntrykk? Det du tenker, er ofte det du gjør. Så hva med å starte en ny lederjobb med fokus på ønsket sluttomtale?

Foredraget handler om å etablere en tydelig lederidentitet, hva som skal til for å få medarbeidere til å følge deg, hvordan du kan lede team, hvordan unngå behov for «vanskelige samtaler», hvordan du kan skape engasjement, arbeidslyst og et godt miljø. Du får med deg inspirasjon, og ikke minst nyttige verktøy du kan bruke med en gang.

Foredrag / kurs 5: Bevisst virksomhetskultur, å knekke KulturKoden

Å legge til rette for menneskers utvikling er det vi kan kalle arbeidslivets kulturarbeid. Kulturen er en sum av menneskers holdninger, verdier, normer, sedvaner, ferdigheter, trossystemer og overbevisninger som ligger til grunn for atferden.

Han skiller mellom underliggende, gjerne underbevisste, oppfatninger og de tilpassede, definerte verdiene og visjonene. Det kan være vanskelig å skille klart mellom disse. Underliggende kulturelementer – eksempelvis samarbeidsproblemer mellom individer eller avdelinger – kan velte selv de tydeligste strategier og verdiplattformer.

Rune kan bistå med å lage et rammeverk for at det skal bli lettere å implementere den kulturen du ønsker deg, i din virksomhet. Kulturen skal bidra på en bevisst måte til gode resultater og godt omdømme. Da trenger vi å forstå hva kultur er, og hvilke kulturelementer vi aktivt og bevisst skal jobbe med.

Sagt om Rune fra profilert lederutvikler i bransjen

Jeg er dypt imponert over hva du har bygget opp. Bøkene dine treffer meg veldig. Det er også veldig fint å lese bøker som er så praktiske og velskrevne som dine er. Spesielt kulturkoden er fantastisk. Der har du knekt «koden» bokstavelig talt. Jeg har tenkt at bevisst kultur er stabiliserende og at i dagens endringstakt har kulturen i de fleste bedrifter blitt borte eller utydelig i all iver etter tilpasninger og forandringer. Du trekker frem at viktige verdier må ligge fast, selv om atferdsnivået endrer seg, og de blir da kjernen i kulturen på dette viset. Briljant. I tillegg har du laget et godt konsept og en god struktur rundt dette. Imponerende.

Øvrige temaer på foredrag og Workshop

 • Inspirasjon og vilje til utvikling
 • Mestring, medbestemmelse, mening og tilhørighet i jobblivet!
 • Hvordan skape god dialog?
 • Tilbakemeldingskultur; ros vs. anerkjennelse og evne til å ta de vanskelige tilbakemeldingene

Foredragene er sterkt aktiviserende og gjør deltakerne i stand til å tenke gjennom egne forbedringsmuligheter og til å ta bevisste og fordelaktige valg. Rune tror på medarbeiderskap og at hvert enkelt individ har noe å komme med og bidra med – samtidig som alle og enhver har et selvstendig ansvar for å videreutvikle seg og trimme ferdigheter & evner. Alle workshops og foredrag er basert på at vi best kan skape utvikling og læring når individet utfordres og trenes. Alle treningssamlinger innebærer gode rom for refleksjon – noe de aller fleste av oss har for lite av i en travel hverdag.

Send en uforpliktende forespørsel på Rune Semundseth

Send en uforpliktende forespørsel på Rune Semundseth

Kategorier for Rune Semundseth

Relaterte foredragsholdere