Sigurd Hverven

Sigurd Hverven

Naturfilosofi & miljøetikk

Sigurd lurer på hva som er i ferd med å skje med naturen som vi lenge har tatt for gitt og han snakker om temaer som miljøødeleggelser, naturens egenverdi, miljøetikk og gir et innblikk i naturfilosofiske spørsmål.

Ønsker du et foredrag med Sigurd Hverven? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Da Sigurd var barn, plukket han blåskjell i strandkanten ved hytta og brukte dem som agn til å fiske med. Han ruslet ned til stranda, der det lå et tett belte av skjell, omkring halvannen meter bredt, på grunt vann, like i vannkanten. Men nå har blåskjellene i strandkanten forsvunnet. Der de tidligere lå tett i tett, finner man knapt et eneste skjell. Hva er i ferd med å skje med naturen vi lenge har tatt for gitt?

For Sigurd har denne typen erfaringer ledet til en interesse for naturfilosofi. Nå er han stipendiat i filosofi ved NTNU og forfatter og foredragsholder. Han har blant annet utgitt boka Naturfilosofi, som gir en velskrevet og engasjerende innføring i denne delen av filosofien. Han har også skrevet for en rekke aviser og tidsskrifter. Sigurd har utmerket seg med en egen evne til å gjøre komplekse emner tilgjengelige for et større publikum.

I en tid preget av naturtap og miljøødeleggelser som truer både mennesker og annet liv på jorda, er Sigurd en skarp, engasjerende og klartenkt talsmann for naturens egenverdi og vårt ansvar for menneskene som kommer etter oss. Han holder populærvitenskapelige foredrag om naturfilosofi og miljøetikk, og tilpasser gjerne sine foredrag til den enkelte oppdragsgiver.

Foredrag 1: Naturfilosofi

Har en elg egenverdi? Er det galt å utrydde blåhvalen? I et tilgjengelig og engasjerende foredrag gir Sigurd et innblikk i denne type naturfilosofiske spørsmål. Han forklarer forskjellen på de som mener at det er individer med følelser som betyr noe for en miljøetikk, og de som mener at hele det levende fellesskapet på jorda har egenverdi.

Han tar også opp hvordan ulike natursyn er styrende for om vi tenker at naturen har verdi og hva vi gjør med den. Sigurd utfordrer oss til å gå bort fra et fullstendig menneskesentrert syn på verden, der naturen betraktes utelukkende som ressurser mennesker kan gjøre hva de vil med.

Han tar til orde for å anerkjenne at naturen rommer mange ulike verdifulle levende vesener, som mennesker bør respektere. Naturen er full av liv, den består ikke bare av mekaniske ting. Sigurd snakker om naturfilosofi på en måte som gjør det interessant for folk som ikke har studert filosofi.

Foredrag 2: Erfaringer og engasjement for naturen

I tysk filosofi skiller man mellom erfaring og opplevelse. En opplevelse er noe du kan se tilbake på og minnes, uten at du er blitt forandret. En erfaring, derimot, legger man ikke bak seg på den samme måten. Den setter dypere spor. Erfaringen representerer noe nytt, de griper tak, slik at den som gjør erfaringen, blir en erfaring rikere. De tvinger oss til å revurdere inngrodde oppfatninger.

I dette foredraget forklarer Sigurd at mennesker kan gjøre erfaringer i møte med planter, dyr og steder i naturen. Slike erfaringer med avler kjærlighet til naturen. Konkrete møter med skog, vann, elver eller kystlandskap gir grobunn for et engasjement.

Et eksempel på det var den såkalte Plasthvalen som strandet ved Sotra i 2017. Undersøkelsene av magesekken viste at magen på dyret var full av plast. Bilder av den åpnede hvalmagen ble spredt i stort omfang og bidro til å gjøre plasthvalen til et nasjonalt og internasjonalt mediefenomen. Artikler og innlegg om plasthvalen, illustrert med dette bildet, slo i en periode mot en fra ulike skjermer, spredt i sosiale medier.

Som resultat ble hvalen raskt et symbol på problemene med plastforsøpling av havene. Plasthvalen vekket et engasjement i befolkningen som ga stor oppslutning om ulike aksjoner for å rydde strender langs norskekysten, nettopp fordi den gjorde problemet med plastforsøpling kontret, nært og mulig å erfare.

Send en uforpliktende forespørsel på Sigurd Hverven

Kategorier for Sigurd Hverven

Relaterte foredragsholdere