Milad Mohammadi

Milad Mohammadi

Våre ulikheter er våre største muligheter

Milad har talt for over 300.000 personer i Norden og snakker om temaer som mangfold, inkludering, likeverd, trygghet og likestilling, samt hvordan flykninger opplever om å komme til et helt nytt land

Ønsker du et foredrag med Milad Mohammadi? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Milad Mohammadi er født i Iran og vokst opp i Sverige, han har hatt en utfordrende oppvekst med ekskludering og diskriminering. Gjennom hans historie får man høre om et inspirerende foredrag om å komme til et helt nytt land.

Man får høre om veien med en rekke utfordring til hvordan han er blitt er en vellykket serieentreprenør, bedriftsleder og foredragsholder. Han har gjennom de siste årene vunnet prestisjetunge priser som blant annet Grand Speaker Award som er «Sveriges beste foredragsholder»

En populær foredragsholder for kommuner, offentlige etater og større private selskap med mange nasjonaliteter. I tillegg har han holde foredrag for en rekke større konsern som blant annet Spotify, Klarna, Google, IKEA, ICA, Swedbank, HM, Volvo og Choice Hotels.

Milad forteller også om hans morsomme møte med Petter Stordalen, som blant annet resulterte i at Petter booker han til foredrag på det største internsamlingen i Choice Hotels med flere tusen ledere og mellomledere. Han endte opp med stående applaus hvorav Petter i etterkant fortalte at dette må være eneste foredragsholderne som har fått høyere karakterer enn han selv.

I dag jobber han med bedrifter og organisasjoner innenfor tema som teamutvikling, samarbeid, medarbeiderskap, trivsel og mangfold. Foredragene hans er fylt med underholdning og energi der inspirasjon, kunnskap, følelser og retorikk er i balanse.

Innholdet i forelesningene er hovedsakelig basert på solid forskning fra Harvard, MIT og Stanford som Milad har nære relasjoner og samarbeid med. Når Milad holder foredrag blir innholdet alltid skreddersydd ut fra kundens behov, ønske, utfordring, situasjon og forespørsel.

Noen av temaene Milad snakker om er:

  • Mangfold, inkludering, likeverd, trygghet og likestilling.
  • Viktigheten av likeverd uansett skjønn identitet, bakgrunn og legning
  • Hvordan flykninger opplever om å komme til et helt nytt land
  • Ulikheter er våre største muligheter og samarbeid for en bedre verden
  • Utdanning og arbeidsmarkedet når ulike bakgrunner møtes.
  • Skolens form og innhold, samt utviklingspotensial

Alle mennesker uansett hvem man er fortjener et likeverdig liv og alle mennesker uansett hvem man er bærer på et potensial. Våre ulikheter er våre største muligheter

Send en uforpliktende forespørsel på Milad Mohammadi

Relaterte foredragsholdere