Julien S. Bourrelle

Julien S. Bourrelle

Kulturforskjeller, mennesker & kommunikasjon

Julien er en av Norges fremste foredragsholdere innen kulturforskjeller og snakker om temaer som kommunikasjon, mangfold, inkludering, arbeidsmiljø, sosialisering og hvordan man respekterer hverandre til tross for ulikheter.

Ønsker du et foredrag med Julien S. Bourrelle? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Julien ble født i Canada og da han var 20 år snakket han kun fransk og hadde aldri vært utenfor landegrensene, og 10 år etter hadde han vært i 5 nye land og lært 4 nye språk. I hvert av disse landene fikk han se ulike kulturforskjeller og ulike måter å kommunisere på.

I dag holder Julien foredrag om hvordan man på ulike måter kan kommunisere til tross for at det er ulik bakgrunn og kultforskjeller i et samfunn, i et firma, på en avdeling eller i et prosjekt som skal settes i gang.

I foredragene får man høre om hvordan man skal forstå ulike kulturer, viktigheten med å respektere hverandre til tross for ulikheter, sosialisering og smalltalk. Gjennom ulike historier fra Julien sitt innholdsrike liv hører man inspirerende, engasjerende og morsomme historier.

Gjennom de siste årene har Julien gitt ut en rekke bøker som ved hjelp av humor legger til rette for kommunikasjon på tvers av kulturer. Julien står blant annet bak boken “The Social Guidebook to Norway” som igjen er blir til det det populære foredraget med navn «Cracking the Norwegian Code» Gjennom bøkene er målsetningen å hjelpe de som kommer utenfra med å forstå de lokale, og de lokale med å forstå sin egen kultur bedre.

Julien snakker ofte om hvordan man kan jobbe sammen i et multikulturelt arbeidsmiljø og samtidig øke vår motivasjon og arbeidsglede. Julien vil alltid ta en prat med kunden før arrangementet for å forstå den enkelte oppdragsgiver sitt behov, ønske og eventuelle utfordringer.

Julien holder foredrag på engelsk, norsk og fransk, og kan ta spørsmål fra publikum på spansk. Julien er en ettertraktet foredragsholder nasjonalt som internasjonalt og har blant annet globale kunder NATO, booking.com, PWC, Equinor og DNB for å nevne noen.

Temaer som Julien snakker om er kulturforskjeller, kommunikasjon, mangfold, inkludering, arbeidsmiljø, sosialisering, respekt for ulikheter og norsk kultur. Nedenfor kan du se noen av foredragene til Julien og ved å klikke på det enkelte foredrag vil du få mer informasjon.

Foredrag 1: Å Knekke den norske koden

Norsk kultur

Dette er Juliens mest populære foredrag, og det som har gjort han kjent over hele landet. Han har holdt foredraget mer enn 300 ganger i over 10 år.

Julien bruker humor for å beskrive nordmenns særegenheter og gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er. Ved hjelp av morsomme historier og illustrasjoner lærer du om verbal og ikke-verbal kommunikasjon, uttrykkelse av følelser, og uskrevne sosiale normer og verdier som påvirker måten vi interagerer på. Du lærer å være mer bevisst på hvordan din væremåte kan oppfattes – eller misforstås – av internasjonale kunder, medarbeidere eller venner. Du blir mer komfortabel og bedre på å kommunisere i et internasjonalt miljø. Dette foredraget er også et uunnværlig verktøy for utenlandske medarbeidere, studenter eller medborgere som vil forstå den norske kulturen bedre.

Julien bruker illustrasjonene fra hans populære bok «Nordmenn uten filter» (Engelsk: The Social Guidebook to Norway).

Foredrag 2: Hva er kultur og hvordan påvirker den vår adferd?

Kulturelle forskjeller

Julien beskriver kulturelle forskjeller med morsomme illustrasjoner og historier fra hans internasjonale liv. Foredraget har forskjellige fokus, fra bedriftskulturer, nasjonale og regionale kulturer, til kulturelle forskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, aldersgrupper eller kjønn.

Julien forklarer på enkelt vis hva kultur er. Han snakker om oppførsel, ritualer, normer, helter og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker oss og endrer seg fra den ene til den andre kulturen. Publikum lærer å være mer bevisst på sine egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger.

* Lengde på foredragene varierer mellom 20min og 2 timer – etter kundens ønsker

* Lengde på kursene er halv-dag eller fulldag.

* Julien tar et forberedelsesmøte med kunden for å tilpasse innholdet slik at det blir mest mulig relevant til kundens behov.

Foredrag 3: Kulturelle forskjeller i Skandinavia

Julien beskriver vår felles skandinaviske kultur og skaper en følelse av tilhørighet.

Han presentere sitt budskap ved hjelp av humor, historier og illustrasjoner. Han gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er og hvor like vi kan oppleves fra utlandet. Målet er å først skape en god skandinavisk teamspirit og en følelse av fellesskap.

Julien beveger seg deretter mot å presentere forskjellene som kan være utfordrende for samarbeidet mellom svensker, dansker og nordmenn. Mye er likt i Skandinavia, men det finnes noen merkbare forskjeller mellom landene, og mellom regionene i landene. Julien presenterer forskjellene i oppførsel, ritualer, normer, helter og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker samarbeidet. Publikum reflekterer på egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger.

Julien snakker blant annet om møtekultur, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, ledelse, avgjørelser, sosialisering, arbeidskultur, konsensus, risikovillighet, tillit, hierarki, klesstil, livsstil, regler, osv.

Foredrag 4: Det sosiale livet på arbeidsplassen: den hyggelige kollegaen

Kommunikasjon og sosialisering

Hvordan få andre til å like deg på kontoret? Vi har blitt tvunget til å begrense vårt sosiale liv og holde oss hjemme over lengre tid de siste årene. Julien belyser på sin underholdende måte hva man kan gjøre for å føle seg komfortabel i sosiale settinger og hvordan man lett kan bli kjent med andre. Julien løfter frem spesielt viktige punkter som gjør folk mer bevisst på hvordan de blir oppfattet og likt når man kommuniserer. Han snakker om ritualene bak sosialisering, kroppsspråk, hvordan å bli likt og få samtaler til å flyte naturlig, og viktigheten av å følge de etablerte uskrevne regler når man kommuniserer. Foredraget har bakgrunn i den norske kulturen og vår interessante sosialiseringskultur.

Mange selskaper sliter fortsatt med å få sine ansatte tilbake på kontoret, og dette foredraget bidrar til å få medarbeidere til å ville komme tilbake.

Foredrag 5: Motivasjon og arbeidsglede

Hvordan blir man motivert til å jobbe sammen i et multikulturelt arbeidsmiljø? Dette er et annerledes foredrag om motivasjon og arbeidsglede. Fokuset er mangfold og hvordan å lykkes med mangfold. Målet er å få alle til å bli motiverte og glade for å jobbe i et tverrkulturelt eller tverrfaglig arbeidsmiljø.

Et tverrkulturelt arbeidsmiljø kan være medarbeidere fra forskjellige nasjonale kulturer, sosioøkonomisk bakgrunn, ulike utdannelser, kjønn eller alder.

Ta kontakt for mer info og booking av foredragsholder Julien S. Bourrelle

Send en uforpliktende forespørsel på Julien S. Bourrelle

Relaterte foredragsholdere