Eileen Brandsegg

Eileen Brandsegg

Byliv er det nye ordet

Byliv gir gode sentrum å være i og godt grunnlag for at kafeer og butikker skal lykkes i sentrum. Eileen forteller blant oannet om hvordan man kan få fart på sentrumsutviklingen!

Ønsker du et foredrag med Eileen Brandsegg? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Alle kommuner har fokus på byliv når de skal rullere sine sentrumsplaner. Brandsegg jobber både på det strategiske og operative plan, og har utviklet en hel verktøykasse for helhetlig bylivsplanlegging.

Hun startet som city manager i Trondheim i 2004. Ansvarsområdene har vært strategi, utvikling, prosjektledelse av et stort antall prosjekter med formål om å styrke attraksjonskraften i sentrum.

Hun har også 10 års erfaring innen teknologiledelse i Telenor Mobil som hun har tatt med inn, når prosesser avbyråkratiseres med digitale løsninger.

Gjennom foredraget får du blant annet høre om:

  • Få fart på sentrumsutviklingen!
  • Temporære arrangement som attraksjonskraft
  • Skap fremtidens byrom og få bylivet med på kjøpet
  • Bærekraftige byer og samfunn er FNs bærekraft mål nummer 11

Eileen kan skreddersy foredrag for etter ønske, behov og tematikk. Hun kan både kjøre fysiske foredrag og webinar. 

Send en uforpliktende forespørsel på Eileen Brandsegg

Relaterte foredragsholdere