Clean Shot Photography

Bysheriffen

Butikktyveri & utro tjenere

Medarbeidere som får kompetanse om hvordan kriminalitet og tyverier påvirker en arbeidsplass, vil endre innstilling. Gode holdninger kommer ikke rekende på ei fjøl. Trening og evaluering må inn på timeplanen. Øvelse gjør mester, det forebygger.

Ønsker du et foredrag med Bysheriffen? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Foredragsholder Steinar Vadla Risa aka Bysheriffen har politifaglig bakgrunn fra forsvaret og lang erfaring innenfor forebygging av tyveri, både internt og eksternt. Hans brede kompetanse tas i bruk av flere bedrifter, da han er innleid sikkerhetssjef i tillegg til at han avholder kurs på en hoteller. Bysheriffen er også leid inn av både små og store kjøpesenter i hele Norden.

Steinars foredrag og kurs passer til de fleste næringer innenfor handelsnæringen. Du kan enten bestille et foredrag på 60 minutter, hvor man bare skraper på overflaten eller et to timers kurs hvor Bysheriffen går litt mer i dybden på de ulike områdene. Det er også mulig å booke et dagskurs hvor deltakerne dypdykker ned i forebygging og gode holdninger.

Et foredrag eller kurs med Bysheriffen vil spare bedriften din for store fremtidige utgifter. Dette er en foredragsholder som virkelig vet hva han snakker om.

Foredrag 1: Eksterne tyver og utro medarbeidere.

Det er tyveri for store summer i næringslivet hver eneste dag, både fra eksternt hold og fra utro medarbeidere. Hva gjør du internt av tiltak og hvilket strategier har du rundt denne problematikken? Dette er et foredrag rettet mot kjøpesenter bransjen, butikker og sentrumsnæringer som har kunder på daglig basis og ansatte som står på kassa-apparatet.

Temaer i foredraget er:

  • Pass på, tyveri er dårlig butikk.
  • Sikkerhetsrutiner
  • Rutiner rundt ansettelser
  • Svinnforebyggende arbeid
  • Hvordan avsløre svindlere

 

Foredraget kan også settes opp som dagskurs med følgende agenda

  • Morgenmøte 1,5 time med alle ansatte før senteret åpnes.
  • Lunsjmøte 1,5 time med ledergruppen på kjøpesenteret
  • Ettermiddagsmøte 1,5 time som er «copy paste» av morgenmøte

Kort fortalt vil man bruke morgenmøte og ettermiddagsmøte på eksterne forhold som tyver som kommer inn i butikken. Mens man på lunsjmøte som er rettet mot ledergruppen / butikkledere går mer inn på interne forhold som utro tjenere og rutiner i ansettelsesprosessen.

På en slik dag er Steinar gjerne med senterleder mellom møtene for uforpliktende samtaler om løst og fast, kanskje ta en runde rundt på senteret hvor han kan gi tips og råd med tanke på faremomenter, kameraovervåking og annet han kommer over.

Foredrag 2: God service skremmer butikktyvene.

De ansatte veit at god service og smil gir fornøyd kunder, men de ansatte tenker ikke nødvendigvis på at den gode servicen også kan skremme bort tyver og spare en butikk eller et kjøpesenter for mye svinn. Kort fortalt kan god service forebygge butikktyverier, så sant det gjøre på rett måte.

Dette er et foredrag hvor de ansatte lærer om tips og triks til hvordan man kan gi god service samtidig som man forhindrer tyveri. Dine medarbeidere vil få konkrete tips til hvordan man kan se om man har tyver på besøk, samt tips til hva man kan gjøre og si til mistenksomme personer.

Med dette foredraget kommer også årvåkenhet til de ansatte og det tar ikke lange tiden før tyver finner ut at de heller vil prøve lykken i andre butikker eller på andre kjøpesentre i stedet.

Foredrag 3: «Repution is everything»

Omdømme på et kjøpesenter, handlegate eller sentrumsområde betyr mye for den økonomiske biten. Hvis det er trygt og godt for besøkende og komme så vil de komme tilbake gang på gang. Og med kunder som trives blir det også penger i kassa. Utfordringen er hvis ditt sted blir et samlingssted for kriminelle gjenger eller ungdomsgjenger, da vil også omdømme blir svekket og du vil miste kunder.

Gjennom dette foredraget eller kurset blir viktige element tatt opp, du vil få tips og triks til hvordan du blir ettertraktet for de som skal bruke penger kontra å være en ungdomsklubb som skaper misnøye og redsel. Hvordan kan butikkene eller handelsnøringen gå sammen, hvordan kan man lage et godt felles samarbeid med politiet, hvorfor bør man lage felles avtale og ta møter med et sikkerhetsselskap kontra at alle skal gjøre sine egne løsninger.

Foredrag 4: Konflikthåndtering

Dette foredraget eller kurset passer så vel for hoteller og kjeder som kjøpesentre og handelsnæringen. Via dette temaet vil vi trene på uønskede hendelser som kan bli uønskede situasjoner kan bli en traumatisk påkjenning for dine medarbeidere.

Ran er dessverre noe man til stadig leder om, og statistikken går dessverre heller ikke rett vei. Alle som jobber i en butikk eller står i en resepsjon bør trene på ulike scenario. Dette vil ha en forebyggende effekt og bør inngå i bedriftens HMS arbeid. Gjennom praktiske øvelser og bruk av filmsnutter, får dine medarbeidere trening i å håndtere ulike konfliktsituasjoner.

Send en uforpliktende forespørsel på Bysheriffen

Relaterte foredragsholdere