Priority Response

Jørgensen og Lande

Førstehjelp og brannkurs

Med fokus og kompetanse innenfor kriseledelse, beredskap og innsats i krevende situasjoner kan bedrifter og organissasjoner bokke inne skreddersydde foredragskurs innenfor førstehjelp, brann, el-bil, beredskap og sikkerhetskurs.

Ønsker du et foredrag med Jørgensen og Lande? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Selskapet «Priority Response» består av personell fra brann og redningstjenesten, akuttmedisinsk personell og branningeniører. Jim Lande og Torgrim Jørgensen er stifterne bak selskapet. De har begge flere års erfaring innen førstelinjetjenesten innen brann/redning og akuttmedisin samt fra forsvaret. De har et bredt nettverk og kan knytte til seg kompetanse innen alt fra brannforebyggende arbeid til kriseberedskap.

Jim Lande er utdannet brannkonstabel og røykdykkerleder. Jobber til daglig i heltidskasernert brannvesen. Han har sin bakgrunn fra forsvaret og har jobbet i mange år innen sikkerhetsbransjen.

Torgrim Jørgensen er heltidskasernert brannvesen og jobber som innsatsleder og beredskapssekretær / spesialkonsulent.. Samt som paramedic ved sykehus basert ambulansetjeneste.

Deres fokus og kompetanse innen kriseledelse, beredskap og innsats i krevende situasjoner vil være en verdifull kunnskap for bedrifter og private og tilegne seg. Fokuset til priority response er å drive med opplæring og veiledning til firmaer, etater og private aktører som ønsker å enten få på plass en mer helhetlig beredskap innen segmentet krisehåndtering og uønskede hendelser.

Eller bli kurset innen brann, førstehjelp, akuttmedisin, håndtering av utagering og trusler. Priority response kan bistå med å utarbeide beredskapsplaner og tiltaksplaner på alle nivåer.

Priority response kan levere foredrag til større grupper. Eller ha veiledning for mindre enheter. Det settes opp til kurs og befaring på kundens arbeidsplass om ønskelig.
En undervisningstime varer i ca. 45 min med ca. 15 min pause, alle foredragskurs kan forlenges om man ønsker og gå mer i dybden på det enkelte tema, samt ekstra skreddersøn.

Foredragskurs innen førstehjelp 3 timer

Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp som foredrag og kurset passer for alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenfor førstehjelp, alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap, bedrifter som ønsker å øke kunnskapene til sine ansatte, bedrifter, lag og foreninger som ønsker å samkjøre ansatte og medlemmer i intern rutiner når hendelser skulle oppstå.

Følgende punkt blir gått gjennom

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Varsling
 • Pasientundersøkelse
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Akutte skader og sykdommer
 • Hjerte- lungeredning
 • Bruddskader
 • Brannskader

Kurs og kursmateriellet er i henhold til anerkjente nasjonale retningslinjer satt av norsk rescusitasjonsråd og Norsk førstehjelpsråd. Kurset blir tilpasset etter kundens ønske, for å relatere det mest mulig til deres organisasjon. For eksempel barnehager, offentlig etat, utelivsbransjen osv. Det blir da lagt opp til emner som er mer aktuelle for dette. Kursforedraget kan også utvides til full dag eller flere dager hvor man går mer i dyden på de ulike teamene.

Foredragskurs innen brannvern 3 timer

Forebyggende brannvern er for alle firma og organisasjoner som ønsker mer info om det grunnleggende innenfor brannvern. Med info om deres bedrift i forkant kan foredragskurse tilpasset din organisasjon.

Følgende punkt blir gått gjennom

 • Hva er en brann
 • Forebyggendende arbeid
 • Slukkemidler
 • Evakuering
 • Slukking

I tillegg blir det praktiske øvelser /demo etter etter behov, ønske og tilgjengelige midler. Fortrinnsvis slukking med forskjellige håndslukkere. Kurste kan også utvides til dags kurs eller over flere dager hvor man går i dybden på de ulike punktene, samt kan gå mer i skreddersøm ut fra kundens behov.

Foredragskurs innen brann og ulykke med EL-bil.

Dette er et kurs for brannmannskaper, industrivern, ansatte innen bilbransjen, personell som håndterer el-biler eks. Bilfraktere, ferger, mm. Innhold som: EL-bilens historikk i Norge, hva er en EL-bil, typer EL-biler, EL-bilens oppbygging, hva er strøm, arbeid med EL-bil / håndtering ved ulykke, brann i EL-bil. Varighet 2,5 timer eller tilpasset deres behov og ønsker.

Brann i- eller i nærheten av høyspenningsanlegg

For: Brannmannskaper, industrivern, mm. Innhold som prosedyrer (Hva finnes av prosedyrer pr i dag?) Hva er høyspent? Luftlinjer, kabler, transformator, tilnærming og informasjonsinnhenting, merking, slukking, om uhellet er ute, førstehjelp ved strømgjennomgang

Foredragskurs i beredskap.

Kurset passer for bedrifter og organisasjoner som ønsker å skape robusthet i egen organisasjon ved uønskede hendelser. Hendelser kan være brann, akutt sykdom eller skade, utagerende personer, trusler og ran, dødsfall på arbeidsplassen, debriefing og defusing, efok (emosjonell førstehjelp og kollegastøtte) Det blir gjennomgått forslag til beredskapsplaner, innføring i krisepsykologi, stressmestring og operativ psykologi.

Deltagerne får en innføring i nødetatenes forventninger, arbeidsmetoder og strategier ved forskjellige hendelser. I etterkant av foredraget kan priority response hjelpe med å lage beredskapsplaner og beredskapsanalyser for kunde.

Sikkerhetskurs for skoler og barnehager.

Temaer inennfor dette foredragkurset som bir gjennomgått er ledelsen under hendelser, beredskapsplaner gjennomgåes. Rådgir ved evt mangel av disse, tiltaksplaner ved hendelser, varsling, isolering, låsing av dører, oppmøtested, kommunikasjon, verbal og non verbal, eskalering/deeskalering, hva gjør andre myndigheter, politiet, helse, brann og redning, hva forventer nødetatene.

Instruktører har lang erfaring fra nødetatene. Jobber som PLIVO instruktør for 1 linjetjenesten. Erfaringsgrunnlaget blir lagt sammen med kunden i forkant for en konkret gjennomgang til foredragets start.

Send en uforpliktende forespørsel på Jørgensen og Lande

Kategorier for Jørgensen og Lande

Relaterte foredragsholdere