Frode Thuen

Frode Thuen

Samspillets relasjon

En av Norges fremste og mest profilerte psykologer har en rekke foredrag, workshop og kurs innenfor temaer som endring og omstilling, arbeidspress, moderne samliv, ungdom og foreldrerollen.

Ønsker du et foredrag med Frode Thuen? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Frode er utdannet psykolog, ansatt som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, med sosiale relasjoner i familien og arbeidsliv som sentrale interesseområder. Han har også en deltidspraksis som psykolog og parterapeut ved Fana psykoterapisenter. Denne har han hatt siden slutten av 1990-tallet.

Siden 2006 har han i tillegg hatt en ukentlig samlivsspalte i A-magasinet, et helgebilag til Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen. Han har også vært faglig ansvarlig for flere populærvitenskapelige TV-serier i NRK

Han har hatt bistillinger knyttet til henholdsvis Norges forskningsråd som forskningsleder for Program for Mental Helse, som spesialpsykolog ved Samlivssenteret ved Modum Bad, og spesialpsykolog ved Center for familieutvikling i København.

Foredrag 1: Endring og omstilling:

Arbeidslivet er i stadig endring. Bedrifter og organisasjoner må tilpasse seg nye markeder, nye krav, trender og behov, ny teknologi, og nye samarbeidsparter og gjerne også nye eiere. Hvordan reagerer de ansatte på alle endringene, og hvordan får man medarbeiderne med på de nødvendige omstillingene?
For å lykkes med endringsarbeid og omstilling må vi ta hensyn til psykologiske og sosiale faktorer som virker fremmende og hemmende på vår evne og vilje til endre tankemønstre og atferd, og som skaper motivasjon, engasjement og arbeidsglede. Da trenger vi også kunnskap om slike faktorer og om hvordan disse faktorene kan ivaretas i forbindelse med omstillinger.

Foredrag 2: Hvordan takle høyt arbeidspress:

Mange arbeidstakere har en arbeidssituasjon preget av høye forventninger og knapphet på tid. Hvis man har et vedvarende høyt arbeidspress, vil det kunne gå utover de ansattes jobbtilfredshet og arbeidsinnsats. Det vil også kunne føre til fysisk og psykisk slitasje og økt sykefravær.
Utover de rent organisasjonsmessige tiltakene for å minske ansattes arbeidspress, vil det ofte også være behov for tiltak som setter de ansatte selv best mulig i stand til å håndtere sin arbeidssituasjon. Det forutsetter at man har innsikt i hvordan arbeids-stress påvirker den enkelte, og hvordan man selv kan bidra til å redusere stresset, og ikke minst hvordan man kan bli bedre til å takle et arbeidspress som kanskje uansett vil forbli høyt.

Foredrag 3: Kunsten å være foreldre til tenåringer:

De siste par tiårene har det vært en økning i psykiske helseplager blant ungdommer. De er mer stresset, bekymret og urolig enn det ungdom flest var for bare noen få år side. Dagens unge omtales ofte som «Generasjon Prestasjon» og «Generasjon Flink».

Hva betyr dette for ungdommene og for deres foreldre, og hva trenger dagens unge fra sine foreldre og andre voksenpersoner for å takle det vellykkethetspresset som de møter overalt, ikke minst i sosiale medier?

Og hvordan er det å være foreldre til sårbare barn og unge, som strever med å finne sin plass i en verden i konstant endring? Hva trenger foreldre av kunnskaper og ferdigheter for å klare å være best mulig omsorgspersoner for sine tenåringsbarn?

Foredrag 4: Moderne samliv og familieliv i individualitetens tidsalder:

Vi lever i en tid hvor det enkelte individ trer frem og kollektive verdier kommer stadig mer i bakgrunnen. Moter, trender og normer skifter mye fortere enn før, teknologiske fremskritt går fortere enn noensinne, og vi er mer enn noen gang blitt vår egen lykkes smed. Hva gjør dette med fellesskapet og samholdet i våre parforhold og familier – hvordan har vi det i våre intime og nære sosiale relasjoner?

Øvrige foredrag, workshop og kurs:

Frode kan snakke om så mangt innenfor sitt virke og om du ønsker å belyse et spesielt tema er det bare å sende oss en uforpliktet forespørsel så kommer vi raskt tilbake til deg om dette er noe vi kan få til et samarbeid på rundt et foredrag, workshop eller kurs.

Vi nevner blant annet temaer som:

  • Kjærlighet og kommunikasjon
  • Barn oppvekst og foreldreskap
  • Nye familieetableringer
  • To liv på en gang, om å takle krysspresset mellom arbeid og hjem
  • Utroskap som utfordring for parforholdet
  • Emosjonfokusert klinisk arbeid med par.

Psykolog, professor, forfatter, foredrag og kursholder

Send en uforpliktende forespørsel på Frode Thuen

Relaterte foredragsholdere