Amund Fjeldstad

Amund Fjeldstad

Kulturbygging på dagsorden

Amund Fjeldstad holder foredrag om bedriftskulturen i en organisasjon. Samt leverer foredrag som sunt bondevett på jobben, hvordan man skal vinne salget, hvordan man skal lykkes med de unge, og det man trenger for å bygge seg karrieren man ønsker seg.

Ønsker du et foredrag med Amund Fjeldstad? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Amund Fjeldstad vokste opp på gård med en mor som vasket og strøk penger og en far som var sindig uansett hva som skjedde. Han utdannet seg i forsvaret, begynte å jobbe i databransjen og endte til slutt opp i det amerikanske konsulentselskapet Gartner Inc. med 10.000 ansatte. Her ble han sjef for Europa, Midtøsten og Afrika hvor han hadde ansvar for forretningsdrift og mennesker i 30 land, inkludert Norge og Skandinavia.

En viktig del for suksessen Amund har hatt er evnen han har til å lede og utvikle en effektiv bedriftskultur gjennom lederutvikling og teambygging blant ledere og ansatte. I sine foredrag setter han fokus på kommunikasjon og arbeidsglede. Han snakker om strategi for å nå sine målsetninger, det mellommenneskelige og hva som skal til for at en bedriftskultur skal fungere optimalt.

Amund startet sitt eget konsulentselskap i 2007 og er gjennom de siste årene blitt en ettertraktet foredragsholder som også gjør en rekke workshop og kurs for ledere, ansatte eller hele organisasjoner. Han har gitt ut 5 bøker hvor innholdet i bøkene i tillegg til hans bakgrunn har vært med å forme hans ulike foredrag.

Han kan kjøre foredrag på 45 til 60 minutter, eller utvidet foredrag på 1,5 time etterfulgt av workshop på 1,5 til hele heldagssamlinger over flere dager. Amund er glad i naturen og tenker gjerne ut av boksen hvor han tar med ledergrupper eller ansatte med ut i skogen for å se ting fra ulike perspektiver enn det daglige.

Foredraget Kulturbygging på dagsorden

Dette foredraget passer for alle virksomheter som jobber aktivt med bedriftskultur eller trenger noen verktøy for å sette eller endre bedriftskulturen i organisasjonen. Gjennom foredraget synligjør Amund at alle ansatte, hver eneste person i selskapet er viktige og bidrar til bedriftskulturen.

En effektiv organisasjons- og bedriftskultur er virksomhetens jordsmonn, fundamentet for gode resultater, arbeidsmiljø og omdømme. Hvor kommer bedriften fra og hvor skal den den? Hvilke holdninger, prosesser og aktiviteter skal til for å nå målene? Utvikling av organisasjonskultur dreier seg ofte i stor grad om å justere de ansattes holdninger og det psykiske arbeidsmiljøet.

Gjennom foredraget tar Amund opp temaer som kommunikasjon, motivasjon, arbeidsglede, samspill, holdninger, teamarbeid og utvikling, samt psykologisk trygghet. Han spør «hvem har ansvaret for kulturen?» og gir deretter svaret: det er alle ansatte, gjennom hvordan de opererer, hver dag! Det er summen av alle ansattes holdninger og adferd, som bygger kulturen som skal til for at alle skal trives og skape suksess. Det starter altså med oss selv. Til syvende og sist er det ikke resultater som skaper trivsel, men trivsel som skapet resultater.

Kan det å få det bedre på jobben være med å få en bedre kultur i bedriften? Svarer er ja, sier Amund, og takker nei til sutrekultur og sier ja til Sol i hodet, noe vi har på toppen av den mentale humørskalaen. På toppen er vi inspirerte og motiverte, og Amund forteller om hvordan vi skal vise dette og hvordan vi skal holde oss der oppe.

Målsetningen med foredraget er å gi din organisasjon noen verktøy dere kan bruke internt for å bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste hos dine ledere og ansatte. Et resultat av en bedriftskultur som både har bedre trivsel blant de ansatte, som skaper bedre resultater og forholder seg mer effektivt til omgivelsene enn konkurrentene.

Øvrige foredrag Amund holder kan man lese mer om nedenfor

Send en uforpliktende forespørsel på Amund Fjeldstad

Relaterte foredragsholdere