Kirsten Weiss

Kirsten Weiss

Når vikinger slåss

Kirsten Weiss er en underholdende dansk foreleser og keynote speaker og forfatter av flere bøker om nordisk ledelseskultur, nordiske verdier og interkulturelt samarbeid.

Ønsker du et foredrag med Kirsten Weiss? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Hvordan sikrer vi kommunikasjon, samarbeid og effektive teams når ansatte og ledere kommer fra ulike land og kulturer? Hvordan blir flerkulturelle teams ett lag? Hvordan sikrer vi, at de nordiske samarbeidene ikke ender i landskamper? Og hvordan får vi våre internasjonale medarbeidere med i den nordiske organisasjons- og lederkulturen?

Bøkene hennes  Når vikinger slåss – Hvorfor det er så vanskelig for skandinaviske bedrifter å samarbeide og Living with Vikings – How to Live and Work in the Nordic Countries leverer kunnskapsrike og balanserte wakeup-calls om nordisk lederskap og internasjonalt teamarbeid.

I sine foredrag gir Kirsten Weiss solid kunnskap om nordiske og skandinaviske verdier og undersøker, hva som skjer når mennesker i Skandinavia må samarbeide med hverandre – og med internasjonale kolleger. Hvor går vi galt med hverandre? Hvor er de største styrkene? Og svakhetene som kan snus til styrker, hvis vi vet å utnytte de kulturelle forskjellene mellom landene?

Kirsten snakket om

  • Skandinaviske og nordiske selskaper.
  • Sterke tverrkulturelle team – i et nordisk perspektiv.
  • Hvordan skaper vi sterke lag og får det beste ut av kulturforskjellene.
  • Nordisk lederkultur i internasjonal sammenheng.
  • Onboarding av internasjonale ansatte og ledere.
  • Den nordiske arbeidsplassen – et kulturelt perspektiv.
  • Når vikinger slåss. Living and Working in the Nordic Countries.

Foredraget kan bookes både på engelsk og dansk

Send en uforpliktende forespørsel på Kirsten Weiss

Relaterte foredragsholdere