Trond Haukedal

Trond Haukedal

Å bli mitt beste jeg

En av Norges fremste foredragsholdere holder inspirasjonsforedrag for ansatte og ledere om temaer som arbeidsglede, motivasjon, holdninger, psykologisk trygghet, felleskap, kommunikasjon, bedriftskultur, samt endring og omstilling

Ønsker du et foredrag med Trond Haukedal? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Trond Edvard Haukedal har 37 års erfaring som klinisk psykolog og 10 års ledererfaring som senterleder på kjøpesentre i Bergen og som annonsesjef i Bergens tidende.

Han er en av Norges fremste foredragsholdere og har reist land og strand rundt i nærmere 25 år og formidlet menneskekunnskap, og er kåret til årets foredragsholder og årets kursholder i Norge.

Tronds varemerke er kombinasjonen av faglig tyngde og en humoristisk og konkret fortellerstil, gjerne betegnet som storytelling, kombinert med masse positiv energi. Gjennom sine foredrag og kurs kan Trond snakke om en rekke temaer eller velge ut noen temaer som man spisser inn på.

Ingen foredrag er like og Trond ønsker alltid prat med en kunde i forkant for å lage et skreddersydd foredrag til akkurat din forsamling/målgruppe.

Temaer Trond ofte snakker om i sine foredrag

Arbeidsglede og motivasjon er noe som står Trond nært, ingenting påvirker vår produktivitet og kvalitet mer enn vår motivasjon. Han snakker om psykisk trygghet, om indre og ytre motivasjon, arbeidsmiljøet og godt humør som viktige suksessfaktorer for en velfungerende arbeidshverdag.

Et trygt og motiverende fellesskap forutsetter at enkeltindividet er bevisst sin egen identitet og forstår sin rolle og betydning. At den enkelte tar et sterkt medansvar for personlig utvikling, selvledelse og egenmotivasjon. Trond synliggjør de grunnleggende faktorene som skal til for «å bli mitt beste jeg».

Menneskene i en bedrift er bedriftens viktigste ressurs. Trond snakker om at det å utvikle et team er en prosess, oppgavens egenart, rammebetingelser og at selvinnsikt, tid og individuelle tilpasninger i kommunikasjonen er viktige faktorer for å lykkes. Han forteller om verdsettende kommunikasjon med tillit som grunnmur er det som skaper trygghet og indre motivasjon.

Et annet viktig element for enhver organisasjon er at holdninger kommer alltid foran handlinger. «Kultur spiser strategi til frokost» er et kjent uttrykk. Positiv holdning starter med å si foran speilet om morgenen «god morgen solstråle» i stedet for «å herregud». Hvordan kan man forbedre handlingene, jo vi må starte med holdningen.

Omstilling og endring kan til tider være en utfordring i de fleste bransjer. «Ingen» liker å endre sine vaner. Her snakker Trond om hvordan man skaper trygghet i tider preget av omstilling og endring. Hvordan gripe fatt i endringssituasjoner, for at vi skal kunne bli trygge, motiverte og offensive? Vi må selv bli vår viktigste trygghetskilde.

Referanse Statens Vegvesen ved Trond Gullachsen: 
Takker for et fantastisk bra foredrag som inspirerte og traff oss alle. Er mest sannsynlig det beste jeg har deltatt på, og det samme syntes de andre lederne? Du klarer å spisse dette inn mot rollen som sensor, har faglig tyngde og bruker humor på en strålende måte. Ikke mange som klarer å holde forsamlingen i ca. 3 timer og i tillegg syntes vi tiden gikk fort. Har fått fantastiske gode tilbakemeldinger fra de ansatte og lederne.

Spesifikke foredrag

Send en uforpliktende forespørsel på Trond Haukedal

Relaterte foredragsholdere