Anne Sophie Gjems

Nysgjerrighet, den nye superkraften

Anne Sophie skreddersyr foredrag med fokus på gode samtaler og sterke relasjoner for å utvikle ledere, innovere eller styrke team og kultur i organisasjonen din. Hun holder foredragene: ledelse under ekstreme forhold, relasjoner på timeplanen og ungdommer nå til dags.

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Anne Sophie Gjems? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Anne Sophie er et fyrverkeri på scenen, samtidig som hun tar med tilhørere på en spennende reise der vi virkelig får kjenne på viktigheten av de relasjonene vi omgir oss med, på jobb og hjemme. Hun har en egen evne til å nå gjennom til publikum med en god blanding av forskning, humor, latter og sårhet. t.

Med 12 år erfaring innen salg og utvikling av selgere og ledere innen kommunikasjon, konstaterer Anne Sophie at det er hennes åtte år som lærer på ungdomskolen som har gitt henne den beste ledertreningen. Hun mener at lærerrollen er den morsomste og mest utfordrende lederrollen du kan ha! Parallellen mellom det å være leder i klasserommet og leder i næringslivet er kanskje ikke umiddelbart åpenlys, men her er det mye å hente.

Foredragene til Anne Sophie har som mål å inspirere og motivere mennesker til å bruke sin iboende nysgjerrighet til noe som kan bli en game-changer for et team, organisasjon eller selskap, gjennom å øke bevisstheten rundt verdien av gode samtaler for personlig og profesjonell vekst, sterke relasjoner, læring og lederskap! Foredragene kan også gjennomføres digitalt.

Anne Sophie hjelper organisasjoner med å utvikle høyt presterende team gjennom tillitsfulle relasjoner og gode samhandlinger.

For å øke prestasjoner, jobber hun med to hovedområder:

 1. Å bygge tillitt og psykologisk trygghet som er et nødvendig grunnlag for god samhandling
 2. Skape deling av ideer, erfaringer og kunnskap for å foredle og fordele kunnskap

Foredrag 1: Ledelse under ekstreme forhold

Hvordan er det å lede mennesker som ikke vil ledes? De som tar all plass i en gruppe samtidig med andre som forsøker å gjemme seg bort? Hvordan støtte og løfte frem de som ikke en gang vil være der og som skyter fra hofta så snart de får mulighet? Og hva med de som hver dag bare ønsker å bli sett, få ros og anerkjennelse og går helt i kjelleren når det ikke går akkurat slik de hadde tenkt? På arbeidsplassen er disse relasjonene avgjørende for å skape den psykologiske tryggheten som er nødvendig for høyt presterende team og for at innovasjon skal skje.

Anne Sophie sitt foredrag inspirerer og berører følelsesmessig. Gode samtaler handler om å by på seg selv og pirke litt under overflaten. Historiene hennes oppleves troverdig, sterke og sårbare på en gang. For å komme innpå hverandre relasjonelt må man dele det som kan gjøre en forskjell.

Hun inviterer oss inn i mulighetene som ligger i FuelBox. Samtalekortene er bare starten, det handler om hvordan du griper samtalen videre og gjør den magisk for deg selv og den andre.
Dette er et morsomt, levende, tankevekkende og engasjerende foredrag for alle som er en del av et team – i alle bransjer!

Gjennom foredraget får du blant annet høre om

 • Anne Sophie sine egne historier om å bidra til trygge relasjoner i en gruppe.
 • Hva som trumfer alt annet når det gjelder å utvikle sterke relasjoner mellom mennesker.
 • Morsomme, rørende og illustrerende eksempler fra andre mennesker og organisasjoner.
 • Hva forskningen sier om temaene og hvordan dette er like relevant hjemme som på jobb.
 • Et vitenskapelig tips som kan gjøre dere til fabelaktige samtalepartnere

Foredrag 2: Relasjoner på timeplanen

Anne Sophie har skreddersydd foredrag for både foreldre og ansatte på skoler. La oss inspirere lærere i fellestiden og gi de ansatte ved skolen et lynkurs for å implementere de gode samtalene i klasserommet. Inviter oss til å bidra på foreldremøter for å inspirere foreldre til å forsterke effekten av skolens arbeid med utvikling og relasjoner.

Gjennom foredraget får du blant annet høre om

 • Anne Sophie og andre lærere sine historier om å bidra til trygge relasjoner i klasserommet.
 • Hva som trumfer alt annet når det gjelder å utvikle sterke relasjoner mellom mennesker.
 • Morsomme, rørende og illustrerende eksempler fra eget og andres klasserom.
 • Hva forskningen sier om temaene og hvordan dette er like relevant hjemme og på skolen.
 • Et vitenskapelig tips som kan gjøre dere til fabelaktige samtalepartnere.

Foredraget legges opp som foredrag, TalkShop og WorkShop for å sikre mest mulig verdi av FuelBox på din skole. Passer godt inn i 90 minutters fellestid.

Foredrag 3. Ungdommen nå til dags!

Ungdommen nå til dags; opptatt av mening. Før var kanskje det sentrale status, lønn og å ha en jobb! Nå trenger de altså å oppleve mening på arbeidsplassen. Hvordan opplever man mening, hvordan får man til å skape en arbeidsplass som fyller fremtidens krav? Hvordan skaper vi felleskap, at meninger og holdninger blir anerkjent, at de ansatte føler de blir sett og hørt?

I tillegg som er fjerde foredrag kan Anne Sophie også levere et fantastisk foredrag som heter «Snakk med meg!» Dette er et inspirerende foredrag der dere blir inspirert til å bli bedre kjent med kollegaer for å skape en arbeidsplass der de ansatte trives og vil yte!

Hvordan gjennomføres et foredrag med Anne Sophie

Foredraget kan enten legges opp som et verbalt innslag på 45 eller 60 minutter, eller man kan booke den mest populære varianten som vil at det hele starter med et inspirasjonsforedrag på 30 minutter etterfulgt av 30 minutter minutters TalkShop og det hele avslutte med en 30 minutters workshop med det anerkjente verktøyet «FuelBox». Med andre ord full pakke på 90 minutter.

Hva er egentlig FuelBox? 
FuelBox er rett og slett en boks med meningsfulle, spennende, utfordrende og morsomme åpne spørsmål, med formål om å engasjere alle ansatte til refleksjon og gode samtaler rundt relevante og viktige temaer. Dersom man i tillegg velger å investere i FuelBox for selskapet får man disse til odel og eie slik at lederne kan fortsette å ha fokus på deling og læring mellom kollegaene og engasjere de ansatte til å utvikle en kultur tuftet på nysgjerrighet, åpen kommunikasjon og sterke relasjoner.

FuelBox finnes i mange ulike varianter, der de mest populære for arbeidsplasser er FuelBox LEDER, FuelBox TEAM, FuelBox MENTOR, FuelBox RISIKO OG SAMHANDLING og FuelBox INNOVASJON i tillegg finnes FuelBox for skoler og til bruk hjemme. Om man ønsker å få brandet FuelBox med egen logo eller skreddersydd sin helt egne boks med spørsmål kun rettet mot din bedrift er dette mulig.

TALKSHOP ca 30-40 min

 • En Talkshop fungerer best som påfølgende engasjering etter et foredrag der deltakerne tar i bruk FuelBox og lærer hvordan man best bruker dette.
 • Vi kickstarter de gode samtalene i organisasjonen etter foredraget! FuelBox gir spørsmålene og dere eier samtalene!
 • Dette handler om å komme i gang med de gode samtalene. Først og fremst for å bli bedre kjent med hverandre gjennom å dele refleksjoner og historier med hverandre, men også for å dele og foredle den kunnskapen og erfaringen som bor i de enkelte.

WORKSHOP 15-30 minutter

 • Gjennom en WorkShop med Anne Sophie får dere hjelp til å identifisere arenaer der Fuelbox kan brukes på ulike måter i deres organisasjon.
 • FuelBox er et lederverktøy for å jobbe med relasjoner og prestasjoner i en organisasjon. FuelBox er også et verktøy for å kontinuerlig trene på kommunikasjon; lytte, spørre og være nysgjerrighet ved å utforske egne og andres svar.
 • Hvordan kan dere bruke FuelBox videre i eget team/organisasjon for å bygge opp/forsterke en kultur preget av trygghet, tillit, deling, læring og gode relasjoner?

Send en uforpliktende forespørsel på Anne Sophie Gjems

Send en uforpliktende forespørsel på Anne Sophie Gjems

Kategorier for Anne Sophie Gjems

Relaterte foredragsholdere