Henrik Mærsk

Arbeidsglede på arbeidsplassen

Henrik har spesialisert seg i å skape høyere arbeidsglede på arbeidsplasser. Foredragene er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser som krydres med humor.

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Henrik Mærsk? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Henrik har spesialisert seg i å skape høyere arbeidsglede, bedre relasjoner samt mentalrobusthet på arbeidsplasser. Forskning er tydelig på at disse tre faktorene har den største innflytelse på en arbeidsplass sin kultur, prestasjoner og resultater og hans misjon er å trene flest mulige mennesker og bedrifter i å bli eksperter på dette.

Henrik er fortaler for optimisme og god energi på arbeidsplassen, og han er sikker på dette smitter og er veien frem og til stor glede for alle.

Foredragene er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser som alltid krydres med litt humor. Formålet med foredragene er å bidra til å skape bærekraftige arbeidsmiljøer og selvfølgelig bedre prestasjoner og ultimativt bedre resultater for bedrifter.

Kjernefokus i foredragene er optimisme og den positive kommunikasjonskultur, fordi det danner fundamentet for sterkere relasjoner og høyere grad av arbeidsglede. Et slikt fundament vil forme motiverte og engasjerte medarbeidere som har overskudd til å hjelpe hverandre frem mot de beste resultater og som ikke stopper opp grunnet uforutsette utfordringer.

Gjennom en uformell, humoristisk og aktiverende foredragsstil tar Henrik deltagerne med på en reise der de kan se seg selv gjennomføre de tiltak som legges frem som forslag og ikke minst bruke de konkrete verktøy som blir fremlagt i foredragene.

Mennesker husker best når de inkluderes i læringen – derfor er Henrik sine foredrag veldig interaktive og alltid med utgangspunkt i deltagernes nivå.

Nedenfor er info om Henrik sine ulike foredrag, klikk inn på det enkelte foredrag for mer info.

Foredrag 1: Glade arbeidsplasser er fremtidens vinnere

Arbeidsglede, motivasjon og mental helse

Dette er et foredrag for inspirasjonssøkende mennesker og organisasjoner med høye ambisjoner for deres arbeidsplass.

Formålet er å endre uvaner til gode vaner gjennom verdiskapende aktiviteter som er satt i system på en brukbar og enkel måte. Systemer som gjør alle gladere og mer produktive. Systemer som er prestasjonsfremmende.

Undersøkelser viser, at høy grad av arbeidsglede er godt for medarbeiderne, deres mentale helse og bunnlinjen. Glade arbeidsplasser er mer effektive, mindre stresset, har lavere sykefravær, høyere produktivitet og bedre resultater.

Utbytte av foredraget

I foredraget får og lærer du;

 • Hva arbeidsglede er, og hva det ikke er.
 • Enkle teknikker til å skape arbeidsglede, motivasjon og energi i hverdagen.
 • Et lite «spark i r…» til å endre uvaner til gode vaner.
 • Redskaper til å bli mer effektiv og produktiv.
 • Innsikt i hvordan du effektiv motvirker negativitet og stress og får bedre mental helse.
 • Forståelse for hvordan du skaper positiv energi og hvordan man løfter hverandre opp og frem.

Deltagerne instrueres i foredraget i hvordan man fremkaller arbeidsglede, motivasjon og optimisme gjennom enkle teknikker og verktøy som kan brukes i enhver situasjon på jobb og privat.

Gjennom praktiske og morsomme øvelser demonstreres det aktivt hvordan dette iverksettes og etterlater deltagerne motiverte og kledd på til å ta dette rett inn i deres egne hverdag.

Arbeidsglede og motivasjon er påvist å være grunnstenene for å skape et sundt og givende arbeidsmiljø samt fundamentet for å skape bedre prestasjoner og resultater. Det tillater medarbeidere å tenke mer selvstendig og det motvirker stress og høyt sykefravær. I tillegg og ikke minst, gjør det medarbeiderne bedre i stand til å jobbe aktivt med deres målsetninger og oppgaver i hverdagen, til stor glede for både dem selv og arbeidsgiveren.

Foredraget skreddersys alltid og det kan rettes mer eller mindre mot de emner som er mest relevant.

Det finnes også en workshop rundt disse temaene som tar deltagerne enda dypere inn i emnene.  

Foredraget kan tilpasses ledere (ledelse med glede, medarbeidere team / grupper eller hele organisasjonen.

Foredrag 2: Samhandling, samspill og samhold

Psykologisk trygghet og effektive team 

Dette er et aktivt foredrag/workshop for organisasjoner som ønsker å bygge et sterkt fellesskap slik at laget skal prestere best mulig. Med utgangspunkt i filosofien; det er laget som er bedriften og individene som er laget tas deltagerne gjennom en rekke nøkkelområder som må fungere for å skape velfungerende team og et sterkt fellesskap.

Formålet med foredraget/workshopen, er å mobilisere de menneskelige ressursene i organisasjonen samt å kle alle i teamet på til å bidra best mulig med styrkene sine, slik de personlige forskjellighetene som finnes i alle team kan utnyttes og brukes mest mulig effektiv. Deltagerne vil få innsikt i hvordan en kan og bør jobbe for å gjøre seg selv og andre gode, samt hvordan kommunisere effektiv og tydelig.

Gjennom nye vaner og verdiskapende aktiviteter som er satt i system på en brukbar og enkel måte, gjøres deltagerne i stand til å ta dette med seg inn i hverdagen og jobbe aktiv med prestasjonsfremmende handlinger på kryss og tvers i organisasjonen.

Utbytte av foredraget/workshopen

I dette foredraget/workshopen lærer deltagerne om;

 • Hvordan du bygger en kultur av trygghet, tillit og effektivitet i temaet
 • Hvordan du skaper samhandling, samspill og samhold
 • Hvordan du utnytter og jobber med forskjelligheten i organisasjonen slik du kan skape unik samhandling og individuell vekst.
 • Hvordan du bygger team-roller og team kommunikasjon.
 • Foredraget/workshopen inneholder alltid bruk av «Diversity icebreaker» og alle vil få en egen teamprofil med seg hjem og denne brukes også aktivt i foredraget/workshopen.

Foredraget skreddersys alltid og det kan rettes mer eller mindre mot de emner som er mest relevant.

Det finnes også en workshop rundt disse temaene som tar deltagerne enda dypere inn i emnene.

Foredraget kan tilpasses ledere, avdelinger/teams og/eller hele organisasjonen.

Foredrag 3: Mentalammunisjon - løst krutt eller skarpe skudd

Mentalstyrke og prestasjonskultur

Dette er et foredrag for inspirasjonssøkende mennesker og organisasjoner som ønsker å bygge mental stryke og prestasjonskultur.

Prestasjonsutvikling handler om å optimere bruken av din viten og dine ferdigheter på en konstruktiv måte slik du kommer raskere fremover. Det handler ikke om å jakte målet, men om å jakte forutsetningene og prestasjonene som skal bringe deg i mål.

Som deltager lærer du hvordan du kan endre dit mentale utgangspunkt og bringe dine beste egenskaper og styrker frem på sekundet. Du får praktisk og brukbar innsikt i og informasjon om, hvordan du bygger selvtillit og bedre prestasjoner over tid. I foredraget får du innsikt i og verktøy til å bruke din mentale ammunisjon på best mulig måte.

Formålet er å gi deltagerne enkle, men brukbare verktøy til å prestere på toppnivå og skape fremdrift og fremgang for seg selv og andre.

Utbytte av foredraget

I foredraget får og lærer du;

 • Hvordan du setter deg mål og når dem
 • Hvordan du gjennom prestasjonsindikatorer kan styre utviklingen og vite om du holder på å vinne eller tape.
 • Hvordan du bygger opp positive overbevisninger.
 • Hvordan du styrer fokus og oppmerksomhet.
 • Hvordan du skaper mental robusthet

Foredraget skreddersys alltid og det kan rettes mer eller mindre mot de emner som er mest relevant.

Det kan også en lengre prosess med workshops og oppfølgning rundt disse temaene som tar deltagerne enda dypere inn i emnene.

Foredraget kan tilpasses ledere, avdelinger/teams og/eller hele organisasjonen.

Ta kontakt for forespørsel av foredragsholder Henrik Mærsk

Send en uforpliktende forespørsel på Henrik Mærsk

Send en uforpliktende forespørsel på Henrik Mærsk

Kategorier for Arbeidsglede på arbeidsplassen

Relaterte foredragsholdere