Henrik Mærsk

Henrik Mærsk

Arbeidsglede på arbeidsplassen

Henrik har spesialisert seg i å skape høyere arbeidsglede på arbeidsplasser hvor han snakker om temaer som arbeidsmiljø, presentasjonskultur og teamutvikling. Foredragene kombineres mellom teori, praktiske øvelser krydret med humor.

Ønsker du et foredrag med Henrik Mærsk? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Henrik har spesialisert seg i å skape høyere arbeidsglede, bedre relasjoner samt mentalrobusthet på arbeidsplasser. Forskning er tydelig på at disse tre faktorene har den største innflytelse på en arbeidsplass sin kultur, prestasjoner og resultater og hans misjon er å trene flest mulige mennesker og bedrifter i å bli eksperter på dette.

Henrik er fortaler for optimisme og god energi på arbeidsplassen, og han er sikker på dette smitter og er veien frem og til stor glede for alle. Foredragene er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser som alltid krydres med litt humor. Formålet med foredragene er å bidra til å skape bærekraftige arbeidsmiljøer og selvfølgelig bedre prestasjoner og ultimativt bedre resultater for bedrifter.

Kjernefokus i foredragene er optimisme og den positive kommunikasjonskultur, fordi det danner fundamentet for sterkere relasjoner og høyere grad av arbeidsglede. Et slikt fundament vil forme motiverte og engasjerte medarbeidere som har overskudd til å hjelpe hverandre frem mot de beste resultater og som ikke stopper opp grunnet uforutsette utfordringer.

Gjennom en uformell, humoristisk og aktiverende foredragsstil tar Henrik deltagerne med på en reise der de kan se seg selv gjennomføre de tiltak som legges frem som forslag og ikke minst bruke de konkrete verktøy som blir fremlagt i foredragene.

Mennesker husker best når de inkluderes i læringen – derfor er Henrik sine foredrag veldig interaktive og alltid med utgangspunkt i deltagernes nivå.

Foredrag

Send en uforpliktende forespørsel på Henrik Mærsk

Relaterte foredragsholdere