Lars Salomonsen

Anna Kirah

Passion for People

Anna Kirah snakker om temaer som endringsprosesser, samskaping, involvering, ledelse, arbeidsmiljø, konflikthåndtering, motivasjon, engasjement, mangfold, forventninger, innovasjon, digitalisering og teknologi.

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Anna Kirah? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Anna Kirah er mest kjent som pioner i en menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon og tjenestedesign. Anna tilrettelegger endring i organisasjoner i både offentlig og privat sektor gjennom samskaping, å involvere nettopp menneskene som bruker, forvalter og yter tjenestene og produkter. Hennes fokus er å fasilitering av utforming av meningsfulle og relevante tjenester som dekker de faktiske behovene av alle berørte parter. Dette gjelder utad mot «kundene» av en tjeneste men også internt i en organisasjonen.

Som designantropolog og psykolog jobber Anna Kirah med å skape meningsfylte, relevante og strategiske løsninger gjennom å forstå og formidle menneskers motivasjoner og forventninger. I alle årene har hennes tilnærming skapte endringer i selve organisasjonene i form motiverte og engasjerte medarbeidere og bedre bruk av samskaping som verktøy. Anna trives best med faglig mangfold da hun mener at transdisiplinære teams skaper de beste løsningene.

Anna er designantropolog og klinisk psykolog. Hun har jobbet med problemløsing, relasjoner og endringsprosesser på individ-, gruppe- og samfunnsnivå i hele sin karriere. Hennes mål er alltid å forbedre/skape meningsfulle tjenester, produkter, opplevelser, eller systemer basert på menneskelige behov. Gjennom 25 år har hun kombinert design, psykologi og antropologi i både privat og offentlig sektor, og jobbet med globale problemstillinger så vel som avgrensede problemstillinger i små organisasjoner. Å få frem mangfold i spørsmål knyttet til kjønn, etnisitet og faglige tilnærminger har vært hennes drivkraft gjennom hele karrieren.

Anna har coachet ledergrupper og på alle nivå og gitt en-til-en coaching og lederstøtte i mange ulike organisasjoner og prosesser. Felles for alle er hennes menneskesentriske tilnærming til ledelse.
«I enhver konflikt har begge sider rett, men bare delvis.» Dette er Annas motto som rådgiver innen organisasjons-/lederutvikling og konflikthåndtering. Hun jobber derfor alltid inkluderende og samskapende for å få alle involverte til å se helheten i en sak, og se at en sak kan se veldig ulik ut etter hvilket perspektiv man har. Anna tror på at folk flest kan oppleve mestring gjennom å løse utfordringer sammen og har først og fremst en fasiliterende rolle som rådgiver, mer enn en “ekspert” som har alle svarene.

Noen av hennes faste foredrag er følgende:

  • En menneske-sentrisk tilnærming til endring og/eller endringsledelse
  • En menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon og/eller tjenestedesign
  • Hvordan skaper løsninger i en post-pandemisk fremtid?
  • De stille heltene: hvordan skaper helter i organisasjoner/bedrifter
  • Hvordan skal vi unngå apokalypsen? Mot en bærekraftig fremtid
  • Er digitaltranformasjon og digital ledelse svaret? Hvordan bevarer vi humanitet i en digital og teknologisk verden?
  • 19 dager:en personlig reise med aktiv dødshjelp (se aftenposten A-Magasinet: Med en gin tonic hjalp hun moren sin med å dø
  • Hvorfor er rullatoren grå: hvordan møter vi den nye gamle (behov for å lage redskaper for å leve og ikke for å dø)Hva kan vi lære av Gjøvikbanen: en reise gjennom en menneske-sentrisk tilnærming til endring

Anna Kirah skreddersy foredragene til dine behov-hun trenger bare din kontekst og 3 ting som hun må lykkes med for å oppnå ønskede resultat.

Send en uforpliktende forespørsel på Anna Kirah

 

 

 

Send en uforpliktende forespørsel på Anna Kirah

Kategorier for Anna Kirah

Relaterte foredragsholdere