Anna Kirah 3

Lars Salomonsen

Anna Kirah

Passion for People

Anna Kirah snakker om temaer som endringsprosesser, samskaping, involvering, ledelse, arbeidsmiljø, konflikthåndtering, motivasjon, engasjement, mangfold, forventninger, innovasjon, digitalisering og teknologi.

Ønsker du et foredrag med Anna Kirah? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Foredragsholderen Anna Kirah er mest kjent som pioner i en menneske- sentrisk tilnærming til innovasjon og tjenestedesign. Hun tilrettelegger endring i organisasjoner i offentlig og privat sektor, gjennom samskapning. Det vil si at menneskene som bruker, forvalter og yter tjenester og produkter må involveres. Hennes fokus er fasiliteten av meningsfulle og relevante tjenester som dekker de faktiske behovene til de berørte partene. Dette gjelder ut mot «kundene» av tjenesten, men også internt i organisasjonen.

Anna er designantropolog og klinisk psykolog. Gjennom 25 år har hun kombinert design, psykologi og antropologi i både privat og offentlig sektor, og jobbet med problemstillinger som har vært både store og små. Å få frem mangfold i spørsmål knyttet til kjønn, etnisitet og faglige tilnærminger har vært hennes drivkraft gjennom hele karrieren.

I alle årene har hennes tilnærming skapte endringer i selve organisasjonene i form motiverte og engasjerte medarbeidere og bedre bruk av samskaping som verktøy. Anna trives best med faglig mangfold da hun mener at transdisiplinære teams skaper de beste løsningene.

«I enhver konflikt har begge sider rett, men bare delvis.» Dette er Annas motto som rådgiver innen organisasjons-/lederutvikling og konflikthåndtering. Anna tror på at folk flest kan oppleve mestring gjennom å løse utfordringer sammen og har først og fremst en rolle som rådgiver, mer enn en “ekspert” som har alle svarene. Anna har coachet ledergrupper gitt en-til-en coaching og lederstøtte på alle nivåer.

Noen av hennes faste foredrag er følgende:

  • En menneske-sentrisk tilnærming til endring og/eller endringsledelse
  • En menneske-sentrisk tilnærming til innovasjon og/eller tjenestedesign
  • Hvordan skaper løsninger i en post-pandemisk fremtid?
  • De stille heltene: hvordan skaper helter i organisasjoner/bedrifter
  • Hvordan skal vi unngå apokalypsen? Mot en bærekraftig fremtid
  • Er digitaltranformasjon og digital ledelse svaret? Hvordan bevarer vi humanitet i en digital og teknologisk verden?
  • 19 dager:en personlig reise med aktiv dødshjelp (se aftenposten A-Magasinet: Med en gin tonic hjalp hun moren sin med å dø
  • Hvorfor er rullatoren grå: hvordan møter vi den nye gamle (behov for å lage redskaper for å leve og ikke for å dø)Hva kan vi lære av Gjøvikbanen: en reise gjennom en menneske-sentrisk tilnærming til endring

Anna Kirah skreddersy foredragene til dine behov-hun trenger bare din kontekst og 3 ting som hun må lykkes med for å oppnå ønskede resultat.

Send en uforpliktende forespørsel på Anna Kirah

Relaterte foredragsholdere