John Sylte

John Sylte

Det mellommenneskelige

John snakker om å ta vare på andre mennesker når livet vanskelig og både se og høre andre mennesker, han snakker om hvordan man kan vri negativt til positivt, han er innom temaer som stress og utfordringer, samt hvordan skal vi takle sinte og frustrerte mennesker og finne konstruktive løsninger.

Ønsker du et foredrag med John Sylte? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Med bakgrunn som miljøterapeut i sikkerhets-psykiatrien, prest, høy utmerkelse i kampsport, forfatter og foredragsholder holder John foredrag og workshop  har John har en mangfoldig bakgrunn, som gjør at han kan snakke om det å være menneske fra mange ulike vinkler. Han ønsker å formidle de tingene han har kompetanse på, og som interesserer han. Håpet hans er at erfaringene han har kan være til hjelp for andre når det virkelig trengs.

For John finnes det få ting som er så meningsfylt som å lære mennesker hvordan de kan unngå å bli et offer for ondskap og vold. Å lære mennesker å verne om grensene sine, og å se dem fylles av selvtillit – det er noe av det som har motivert han som instruktør.

John har lang erfaring som miljøterapeut i sikkerhets-psykiatrien. Til daglig jobber han som prest i Vestnes kommune, i Møre og Romsdal. Han har også bakgrunn som feltprest i heimevernet, psykotraumatolog og forfatter av boken #sorg, utgitt av Forglemmegei Forlag i 2017.

Han har graden Expert 1 i Krav Maga og har drevet egen klubb i 11 år. Han har drevet med kampsport lenge før han ble prest, og har fortsatt med det. I 2017 ble han nominert til Årets romsdaling (som en av ti). Dette for arbeidet med sorg, i forbindelse med boken sin.

John holder en rekke foredrag (på norsk) og varighet kan tilpasses kundens ønske og behov.

Foredrag / kurs 1: Vold- og konflikthåndtering på arbeidsplassen

Fysisk selvforsvar kan tjene sin hensikt i gitte situasjoner, men i 99% av tilfellene kommer vi mye lenger med å behandle andre mennesker med forståelse, empati og respekt. Derfor er fokuset til John på disse kursene å løse konflikter gjennom de-eskalering, samtale og kunnskap om mennesker. Hvilke følelser er det som ligger bak den andres oppførsel? Om vi kan adressere disse følelsene hos den andre – og samtidig styre vårt eget ego – så kan man også roe ned de fleste situasjoner. Det finnes gode teknikker for dette.

John har opparbeidet seg en fasinering for de-eskalering gjennom arbeid i sikkerhets-psykiatrien, i møte med voldelige pasienter. Aggressive og voldelige pasienter krever forskjellige løsninger for å bli roet ned. Noen løsninger gjør alt verre og eskalerer volden, mens noen roer sinte mennesker ned. Noen ting bør unngås og noen ting bør vektlegges – disse faktorene støttes også av forskning.

Målet med kurset er å lære bort metoder som kan anvendes øyeblikkelig, både i arbeidslivet og privat. John vil også snakke om ulike taktiske løsninger og strategier for å unngå og/eller komme seg ut av farlige situasjoner på jobb. Avslutningsvis øver man på ulike scenarioer gjennom rollespill og dialog. Her får man prøvd ut de teknikkene John tar for seg i kurset, og få gi tips om hvordan man kan legge opp slike treninger selv på arbeidsplassen.

Målet er tryggere arbeidstakere og en tryggere arbeidsplass. Om det er ønskelig kan han også legge inn enkle selvforsvarsteknikker i kurset.

Anbefalt varighet: 4 timer

Foredrag / kurs 2: Tryggest mulig

Fokuset er grensesetting og tips på hvordan man skal holde seg trygg i ulike situasjoner. Kurset inneholder både teori og praksis.

Teori-biten tar for seg blant annet: Hvordan tenker en overgriper? Hva kan vi gjøre for å trene oppmerksomheten vår? Hva bør vi være oppmerksomme på? Hvordan påvirker frykt og stress oss? Ting vi bør være obs på i ulike situasjoner; på fest, hjemme alene, på vei hjem fra byen osv.

I praksisdelen går vi gjennom et utvalg av effektive selvforsvarteknikker. Deltagerne får også prøvd seg på aggresjons- og stressdriller.

Dette kurset kan også tilpasses ungdom (og da særlig jenter).

Anbefalt varighet: 4 timer

Foredrag / kurs 3: Psykososial førstehjelp og kollegastøtte

Som prest og psykotraumatolog møter John ofte mennesker i krise.

Dette foredraget tar for seg blant annet: Hva man bør man tenke på når man er først inn i etter en krisehendelse? Hva er sjokk og hvordan arter det seg? Hva er et traume og hvordan kan det forebygges og bearbeides? Hvordan kan kollegaer hjelpe hverandre best i en tøff arbeidssituasjon? Hvordan følger man hverandre opp etter en belastende hendelse? Hvordan tar vi vare på oss selv oppi det hele? Hvordan bearbeide traumer ved hjelp av samtaler?

Hvordan tar man best mulig vare på medmennesker når livet rakner?

Anbefalt varighet: 1 time

Foredrag / kurs 4: Godt miljø – mitt og ditt ansvar

Dette foredraget fokuserer på fire viktige områder: Å være der for andre. Å takle stress og utfordringer. Å takle sinne og frustrasjon. Å bruke det negative til noe positivt. Det å bli sett og bekreftet er noe alle mennesker trenger.

Vi er alle unike, og vi bærer alle på vår egen historie – som har gjort oss til den vi er. Hverdagene våre er forskjellige, og livet ellers påvirker oss også på jobb. Vi er ikke roboter, og vi kommer som vi er: noen av oss er triste, noen er stresset, andre kan være sinte og frustrerte. Så skal vi samarbeide og dra lasset sammen – det kan by på utfordringer.

Dette foredraget vil gi deg kunnskap om mennesket – på det mest sårbare og på det sterkeste. Kunnskap som gjør det lettere å skape et godt arbeidsmiljø, og en bedre hverdag generelt. Du vil også lære konkrete teknikker mot stress og sinne.

‘Det er krevende å være menneske. Vi skal være så mye, gjøre så mye og bety så mye. En mangfoldig bakgrunn har gitt meg innsikt i ulike sider av det å være menneske. Det er viktig, for på en arbeidsplass vil det være et mangfold. Alle skal tas vare på – det er mitt og ditt ansvar.

Anbefalt varighet: 4 timer

Foredrag / kurs 5: #sorg – Veien gjennom mørkedalen

Dette foredraget tar for seg det ultimate marerittet for oss alle: å miste en kjær. John snakker om prosessene den sørgende må gjennom, og komme med konkrete tips til de som ønsker å støtte noen gjennom en slik prosess. Hva bør man si og gjøre? Hva bør man tenke på i de forskjellige fasene? Skal man gi folk en klem? Kan man gjøre ting verre for den sørgende, om man snakker om det vonde? Hva gjør møtet med døden med oss? Dette er noen av flere temaer jeg vil snakke om.

Dette er et tema han jobber mye med. I 2017 ga han også ut boken #sorg gjennom Forglemmegei Forlag.

Anbefalt varighet: 1 til 2 timer

Referanse fra Møre og Romsdal politidistrikt
Takk for at du kunne stille opp som foredragsholder for politidistriktets innsatsledere, operasjonsledere, beredskapsplanleggere og seksjonsledere for vakt og beredskap torsdag 23.05.19. Tilbakemeldingene fra tilhørerne var entydig positiv. Ble oppfattet svært som relevant for vårt fag.

Referanse fra Vestnes Kommune
”John Sylte har gjennomført tre kursrekker i Vestnes kommune — Eining for barn, ungdom og familie der tema har vært: Konflikthandtering, vold og trusler mot tilsette. Sylte er tydelig i si formidlingsevne som foredragsholder. Det teoretiske grunnlaget er presentert på ein slik måte at det er overførbart til praktiske situasjoner med velbalanserte fine humoristiske innslag, som skaper engasjement hos tilhørerne.

Send en uforpliktende forespørsel på John Sylte

Relaterte foredragsholdere