Arne Elias Corneliussen

Internasjonal geopolitikk

Arne snakker om ulike temaer som internasjonal geopolitikk, utenrikspolitikk, globale utfordringer, risiko og lederskap. Som foredragsholder har han høyt fokus på formidlingsevne og holder inspirerende foredrag med aktuelt, relevant og innsiktsfullt innhold hvor kundenes behov er i fokus.

Stikkord:

Ønsker du et foredrag med Arne Elias Corneliussen? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Arne Elias Corneliussen er en av Norges ledende ressurspersoner på internasjonal geopolitikk og globale forhold. Han er grunnlegger og administrerende direktør i NRCI, som er et geopolitisk rådgivningsfirma. Arne har reist til mer enn 125 land, og han har gjennomført en rekke lange ekspedisjoner med buss, tog og bil alene gjennom Afrika, Asia, Midtøsten, Europa og Latin-Amerika. På disse unike ekspedisjonene kartla han geopolitisk, strategisk, økonomisk og infrastrukturutvikling. Han holder meget interessante, innsiktsfulle og inspirerende foredrag. Han er statsviter og studerte i USA, Egypt og Chile. Han tjenestegjorde også som offiser for Forsvaret i Kosovo i et år som en del av NATOs KFOR-operasjon.

Arne har reist på 10 ekspedisjoner til 42 land i Afrika og han krysset 30 land på det afrikanske kontinentet med buss gjennom vestlige, sørlige og østlige Afrika. Han reiste også på en ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai gjennom Kina, Sentral-Asia og Kaukasus til Istanbul hvor han analyserte infrastrukturutvikling, logistikk-områder og det geopolitiske landskapet langs One Belt One Road (OBOR) – den nye Silkeveien – som Kina nå utvikler. Høsten 2022 reiste han med buss og tog gjennom 19 land i østlige, sørlige og vestlige Europa og analyserte den geopolitiske og strategiske utviklingen i Europa, og Europas fremtid. Arne Elias Corneliussen er Fellow i Royal Geographical Society of London. Han holder jevnlig digitale og fysiske foredrag i Norge og rundt i verden på konferanser, arrangementer og møter i næringslivet, organisasjoner og på universiteter.

Arne Elias Corneliussen holder en rekke foredrag:

Foredrag 1: Endringer i det Globale Geopolitiske Landskapet – Konsekvenser for Norge og Europa

Dette foredraget gir en bred og dyp analyse av endringene i det globale geopolitiske landskapet, og du får en meget informativ innføring i utviklingen i Asia, Midtøsten, Europa, Afrika og USA. I tillegg til en analyse av utviklingen i Russland og de geopolitiske implikasjonene av krigen i Ukraina. Du får oppleve et meget interessant og informativt foredrag om endringer og utvikling i internasjonal politikk og hva dette betyr for Norge og Europas fremtid.

Foredrag 2: Europas fremtid

Arne Elias Corneliussen reiste høsten 2022 på en 2,5-måneder lang ekspedisjon med buss og tog gjennom 19 land i østlige, sørlige og vestlige Europa. I dette foredraget får du en informativ analyse av den politiske og økonomiske utviklingen i Europa og Europas fremtid. Du får også god forståelse for hvordan krigen i Ukraina påvirker Europas videre utvikling samt hvordan gamle historiske konflikter kan blusse opp igjen og påvirke Europas fremtid.

Foredrag 3: Afrika – fremtidens vekstkontinent

Arne Elias Corneliussen har reist på 10 ekspedisjoner og vært i 42 av Afrikas 54 land. Han har reist med buss gjennom 30 land i vestlige, sørlige og østlige Afrika. Han har derfor betydelig innsikt i den politiske, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen på det afrikanske kontinentet som han deler i dette meget interessante og informative foredraget. Han viser også bilder fra hans ekspedisjoner og forteller hvordan han kartlegger og gjennomfører sine ekspedisjoner.

Foredrag 4: Den nye Silkeveien fra Kina til Europa

Arne Elias Corneliussen reiste på en 16 000 km lang fact-finding ekspedisjon med tog, buss og bil fra Shanghai til Istanbul hvor han kartla og analyserte infrastrukturutvikling, logistikk-områder og den geopolitiske utviklingen langs One Belt One Road (OBOR) – den nye Silkeveien – som Kina utvikler. I dette meget interessante foredraget får du se bilder fra hele ekspedisjonen som Arne gjennomførte og du får dermed et unikt innblikk i det geografiske landskapet fra Shanghai til Istanbul.

Foredrag 5: Erfaringer og opplevelser fra ekspedisjoner rundt i verden

Arne Elias Corneliussen har gjennomført en lang rekke unike, krevende og risikofylte ekspedisjoner med buss, tog og bil gjennom Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika og Europa. Disse ekspedisjonene har gitt Arne ekstraordinære opplevelser og innsikt i hva som skjer i verden. I dette meget spennende og informative foredraget får du høre historier og se bilder fra noen av Arne ekspedisjoner rundt i verden. Dette er et meget interessant og inspirerende foredrag hvor du får se hvordan Arne gjennomfører sine unike ekspedisjoner, planleggingen som ligger bak og hvordan han beveger seg gjennom risikofylte områder og krysser kontinenter i hele verden.

Arne Elias Corneliussen kan også holde foredrag om et bredt spekter av andre temaer innen internasjonal politikk, globale forhold, sikkerhetspolitikk, global økonomi, global infrastrukturutvikling, team-building og risikohåndtering. Ta gjerne kontakt om du ønsker et skreddersydd foredrag innen et utvalgt tema.

Foredrag 6: Samtale med Arne Elias Corneliussen

I dette formatet er Arne Elias Corneliussen med i en samtale som varer i 1 – 3 timer hvor en gruppe med deltakere kan stille spørsmål som Arne besvarer om et utvalgt tema innen internasjonal geopolitikk, globale forhold eller andre temaer som dere er interessert i å belyse gjennom en god samtale med Arne. Samtalen kan være fysisk eller digital.

Foredrag 7: Workshop

En workshop samler et team med medarbeidere, en ledergruppe, et styre, et firma eller en organisasjon som ønsker å samles en halv, hel eller to dager for å gå dypere inn i et eller flere temaer. I en workshop kan det være både foredrag, Q&A sesjoner, samtalegrupper og gruppearbeid. I en workshop vil Arne Elias Corneliussen kunne bidra med sin kunnskap, erfaring og internasjonale forståelse. En workshop kan være fysisk eller digital.

Foredrag 8: Retreat

En retreat er en samling over to til fem dager hvor en gruppe med mennesker, en ledergruppe, et styre, et firma eller en organisasjon samles for en dypere gjennomgang av en prosess, strategi eller for å sette en ny strategisk retning, eller kanskje for å samles for refleksjon og ettertanke.

Kundereferanse

We had the pleasure of having Arne Elias Corneliussen as our keynote speaker at the Danske Bank Annual Transaction Banking Conference 2022. Arne gave an excellent presentation on the global geopolitical landscape and answered our customers questions in a very enthusiastic and insightful manner, providing his own personal perspective. For these reasons and consistently positive customers feedback, we would definitely consider having Arne as a keynote speaker in our future events.

Justina Baku, Senior Consultant, Danske Bank, Stockholm

Send en uforpliktende forespørsel på Arne Elias Corneliussen

Send en uforpliktende forespørsel på Arne Elias Corneliussen

Kategorier for Arne Elias Corneliussen

Relaterte foredragsholdere