Verden i endring

Arne Elias Corneliussen

Verden i endring

I dette spennende foredraget trekker Arne frem ulike perspektiver om verden som nå er i endring, krigen i Ukraina, hvordan næringslivet bør posisjonere seg, Europas fremtid, den globale spenningen mellom kina og USA, og hvordan man kan møte teknologien, tenke nytt og innovativt.

Ønsker du et foredrag med Arne Elias Corneliussen? Send en oss uforpliktende forespørsel.

Arne har reist til mer enn 125 land, og vært på 20 unike, krevende og risikofylte ekspedisjoner med buss, tog og bil gjennom Asia, Afrika, Midtøsten, Latin-Amerika og Europa. Disse ekspedisjonene har gitt Arne ekstraordinære opplevelser og stor innsikt i hva som skjer i verden.

Under sine unike ekspedisjoner har han kartlagt geopolitisk, strategisk, og økonomisk utvikling. Han er en av Norges ledende ressurspersoner på internasjonal geopolitikk og globale forhold, samt grunnlegger og administrerende direktør i NRCI.

Med betydelig erfaring fra ulike kulturer, konfliktområder og tankesett har han erfart at mennesker i verden er mer like enn man ofte tenker. Når Arne reiser så viser han respekt, ydmykhet og nysgjerrighet, og han har erfart at nysgjerrighet bidrar til kreativitet og innovasjon.

Gjennom hans foredrag får man meget interessant innsikt i hva som skjer i verden, og inspirerende opplevelser hvor du får se hvordan Arne gjennomfører sine unike ekspedisjoner, planleggingen som ligger bak og hvordan han beveger seg gjennom risikofylte områder og krysser kontinenter i hele verden. Arne deler også sin unike innsikt i utviklingen i verden.

Som foredragsholder er Arne kjent for å være meget engasjerende, inkluderende og innholdet han kommer med er dagsaktuelt hvor han bryter ned fagstoff til noe som er enkelt å ta inn over seg.

Arne snakker også om hvordan kunstig intelligens og teknologi påvirker geopolitikk , industriell- og økonomisk utvikling, og samarbeid mellom nasjoner. Vi er inne i en digital revolusjon og utviklingen går raskere enn noen gang og Arne forteller om viktigheten med at selskaper er fremtidsrettet, innhenter kunnskaper for de ansatte, organisasjonen og ser videre opp til det globale perspektivet om hvordan verden ser ut i dag og hva som vil skje i fremtiden.

 

Foredraget Verden i endring

Vi lever i en faglig tid med store geopolitiske utfordringer internasjonalt. Nå er det viktig for norske selskapet, organisasjoner og få innsikt og kunnskap om hva som skjer i verden. For det som skjer vil ha stor betydning for Norges fremtid.

I dette spennende foredraget trekker Arne frem ulike perspektiver om verden som nå er i endring, og hva dette betyr for Norge. Han forteller om hvordan norsk næringsliv bør posisjonere seg, forbedre seg og finne muligheter i en verden med stor usikkerhet.

Han forteller om hvordan vi kan utvikle Norge for å løfte oss inn i fremtiden, utvikle infrastruktur fra sør til nord, utdanning av teknologibransjen, studentmiljøer, bygge opp industrien i fremtiden og bygge bro mellom offentlig forvaltning og næringslivet for å skape nye føtter og bein å stå på.

Arne oppdaterer oss på hva krigen i Ukraina betyr for Europa og Norges fremtid. Utviklingen i Russland og de geopolitiske implikasjonene av krigen. Den politiske og økonomiske utviklingen i Europa, samt hvordan gamle historiske konflikter kan blusse opp igjen og påvirke Europas fremtid.

Han forteller også om de globale spenningene mellom USA og Kina, og hva dette betyr for norsk næringsliv i fremtiden. Han forteller om endringene i det globale geopolitiske landskapet, og du får en informativ innføring i utviklingen i Asia, Midtøsten, Europa, Afrika og USA.

Han forteller også om den politiske, økonomiske og samfunnsmessige utviklingen på det afrikanske kontinentet etter å ha besøkt 42 av 54 afrikanske land, hvor man får se bilder fra hans ekspedisjoner og forteller hvordan han kartlegger og gjennomfører sine ekspedisjoner.

Arne snakker også om teknologi, og hvordan man kan bygge opp kunnskapen og innsikt om kunstig intelligens slik at man kan posisjonere seg for fremtiden. Hvordan verden kan se ut om man skal tenke nytt, smart, kreativt og viktigheten av å ha samtaler på tvers av selskaper, mellom privat næringsliv og offentlig forvaltning innenlands, og på tvers av landegrenser.

Send en uforpliktende forespørsel på Arne Elias Corneliussen

 

 

Kategorier for Arne Elias Corneliussen

Relaterte foredragsholdere